Примери – част II (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Глава 4

Каква е връзката между нас, общността ни, природата и световни проблеми като промяната на климата? В следващите глави ще дадем примери, като започнем от сложните предизвикателства, пред които са изправени хората в различни точки по света. Учените и предприемачите постепенно са се справили с проблемите, като са потърсили всички възможни връзки, които могат да доведат до общо решение. Тези решения са основани на систематичен подход – обвързване на приоритетите на местната общност с наличните ресурси, които са били смятани за недостатъчни и намаляващи; изграждане на икономика, която осигурява на всички поминък; гарантиране на устойчивостта на природните системи и дори подобряването им; отчитане на влиянието на политиката; поставяне на здравето на първо място. Промяната в подхода към решаването на проблемите, която предлагам, се основава на това винаги да започваме с положителна нагласа, както е и в посочените примери. Това е най-важната промяна, която ви окуражавам да направите в мисленето си. Все пак през главата на човек на ден минават средно по 60 000 мисли. Нека да не ги губим пред телевизора.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.