Синята икономика (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Глава 12

Мотивация плюс Последователност не познават граници
Способност плюс Мотивация е равно на сила
Разбиране плюс Способност е равно на мощ
Знание плюс Разбиране означава наличие на смисъл
Опит плюс Знание дава визия
Dee Hok turned positive

Човечеството знае как да произвежда стомана. Природата знае как да произвежда бамбук. Производството на стомана изисква огромно количество енергия, а мините оставят дълбоки следи в земята. Бамбукът от своя страна е прекрасен строителен материал. Можем да го наречем растителна стомана. Изключително устойчив е на горещ и влажен климат. Расте в тропиците и спокойно може да се конкурира като строителен материал с цимента и бетона. Не замърсява, помага за възстановяването на потоците и реките и съществува в над 2000 разновидности!

Бамбукът може да се използва три години след засаждането си. До достигането на тази възраст, той консумира 170 пъти по-малко енергия в сравнение с други строителни материали, съдържащи подсилена стомана. Издръжливостта му на опън е 28.000 паунда на квадратен инч. Какво означава това? Имайки предвид колко е трудно да си построиш къща евтино, бедните семейства започват да отглеждат бамбук. След първите три години, те получават по 65 стъбла бамбук на година от всеки 93 кв.м. площ и с тези стъбла могат да построят дома си. Или може би е по-правилно да кажем, че домът им сам си пораства от земята.

В Колумбия тропическият бамбук или Guadua angustifolia, традиционно се използва за строежа на къщи във високопланинските села. Постройки на по три етажа оцеляват повече от век въпреки дъждовете, влажността и земетресенията. Бамбукът, който расте в над 100 държави по света днес е основният строителен материал за над 1 милиард души. Той е прекрасна алтернатива на „модерните” строителни практики, които са скъпи и консумират твърде много енергия. Строителството с бамбук може да бъде и красиво, особено при наличието на дизайнери като Линда Гарланд и Симон Велез. Освен това бамбукът неутрализира и въглеродния диоксид. Какво повече може да желае човек?

Обичам да разработвам и да измислям модели на производство и потребление, които отговарят на нуждите на хората. Отказвам да приема тази концепция за недостиг, която е така характерна за днешната икономика. Размишленията тук ни карат да откриваме връзките между химията, физиката, биологията и дори управлението, икономиката и финансите. Това са взаимовръзките, които трябва да направим. Необходимо е да разберем по-ясно как бизнесът може да ни осигури устойчиво развитие. Бизнесът и икономиката са толкова решителни и понякога толкова разделящи, че е наложително да потърсим нов подход. Това, което предлагам, се основава на логиката на отворения пазар, при който информацията тече свободно и всеки може да купува и продава, за да задоволи основните си нужди с ресурсите, налични на местно ниво. Това за мен е Синята икономика, която еволюира под ритъма на Синята планета.

Този нов подход към бизнеса и икономиката, свързан с иновативно научно мислене, отговаря на основното правило при системите, според което „цялото е повече от сбора на отделните части”. Новата икономика осигурява множество парични потоци и придава по-висока стойност на активите, като в допълнение изгражда и социален капитал. Знаем много добре, че ако парите постоянно се обменят вместо да се трупат в банкови сметки, икономиката ще може да задоволява по-лесно, по-бързо и по-добре основни човешки нужди, като вода, храна, енергия, подслон, здравеопазване, образование и създаване на работни места. Единственото препятствие са онези, които са извлекли твърде много ползи от стария начин на работа и не са готови да рискуват пазарното си предимство, за да се впуснат в нови начинания.

Свързаните отрасли и интегрираното производство и потребление показват, че трябва да имаме предвид една голяма сила: „интегрираните парични потоци”. Интегрираните парични потоци на една ферма за кафе включват и приходите от производство на гъби. Така едновременното социално, екологично и икономическо развитие, се превръща в условие за извличане на по-голяма печалба. Ако фермерът реши да продължи да си отглежда само кафе, той ще си остане беден, докато експертите от Световната банка не го посъветват да изтръгне всички храсти кафе и да засади на тяхно място маракуя. Ако едно парче земя не може да издържа семейството, чрез отглеждането на кафе (или маракуя), значи е необходимо да изоставим идеята, че ще гледаме там само и единствено кафе и вместо това да диверсифицираме икономическия модел, като прибавим към кафето и елементи от останалите природни царства. Именно тази производствена система може да измъкне човек от бедността веднъж завинаги и да превърне недоимъка в задоволеност на основните нужди.

Както показа опитът в Гавиотас, възстановяването на тропическите гори повишава цената на земята, осигурява енергия и питейна вода и в същото време увеличава биоразнообразието. Отпадъците, до момента смятани за недостатък, започват да носят приходи. И благодарение на новооткритите взаимовръзки, останали досега незабелязани, проблемите се превръщат във възможности. Принципите, които важат в тази нова икономика са ясни и добре документирани. Бих искал да споделя кратко описание на основните концепции, заложени в новият икономически модел, изграден върху многобройните взаимовръзки, които постепенно откриваме. Част от икономическите принципи изглеждат обратни на всяка логика, но съм сигурен, че към края на книгата вече ще ви звучат напълно разумно. Те могат да ви подтикнат да прочетете друга моя книга, „Синята икономика”, която е изцяло посветена на тези въпроси.

Заглавията на принципите може да ви се сторят малко претенциозни. Изясняването на начина на действие на новия пазарен модел посредством 12 аксиоми си е истинско предизвикателство за днешните икономисти, но то ще ни позволи да поставим под въпрос логиката на един икономически модел, който изглежда в момента поддържа бедността. Не твърдя, че настоящата икономическа система не е постигнала нищо, напротив, тя навярно е най-добрата, която сме имали до момента. Но това не означава, че тя не се нуждае от значително подобрение.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.