Обединение на социални, екологични, културни и икономически цели (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Този първи принцип може да ви звучи като провокация. Целта на икономиката наистина е да обедини социалните, екологичните, културните и икономическите цели без необходимост от допълнителни субсидии или данъци. В днешно време повечето организации разбират социалната отговорност като „първо изкарваме пари, а после отделяме малка част от тях за някое добро дело”. Твърде много организации, особено в развитите страни, зависят от субсидии. Земеделието просто нямаше да съществува във вида, в който го познаваме днес, ако не бяха огромните субсидии, които фермерите получават благодарение на данъкоплатците.

Извличането на максимална печалба справедливо се сочи за основна причина за икономическо изнудване. При новия подход е очевидно, че добавената стойност включва и нефинансови ползи, които не могат да бъдат измерени количествено. Да вземем например отглеждането на воден хиацинт, смятан за инвазивно растение в Африка, като основа за борбата с недохранването, чрез отглеждането на гъби, които са източник на хранителни вещества, укрепващи имунната система на децата. Опитът ни показва, че ако разбираме добре една система, можем да започнем да извличаме стойност от нещо, което досега сме смятали за досаден проблем. В столицата на Колумбия, Богота, водният хиацинт е бил унищожаван от експертни компании, на които са били плащани милиони. Средствата, изгубени в борбата с едно богато на фибри растение, което възстановява утаените в реките и езерата хранителни вещества, могат да бъдат използвани за постигане на напредък. Предполагаемата причина за социален и икономически упадък, водният хиацинт, изведнъж се превръща в основа за развитие.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.