Растеж чрез съвместна еволюция с природата (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Увеличаване на добива чрез по-малко входящи ресурси. Растеж чрез съвместна еволюция с природата.

Множество експерти по развитието в индустриализираните страни се противопоставят на растежа на икономиката. Твърди се, че в крайна сметка той ще задуши околната среда и ще доведе до дисбаланс в екосистемата, който ще застраши съществуването на човечеството, което унищожава собствената си жизнена среда. Тези експерти пренебрегват възможностите за растеж, чрез увеличаване на производителността, което е силно необходимо за хората, чиито основни потребности не са задоволени. Спирането на растежа и съответно намаляването на потреблението в развитите страни може да звучи много хубаво на теория, но на практика е неизпълнимо. Когато недостатъците се превърнат в преимущества и започнем да оползотворяваме това, което досега сме смятали за отпадък, растежът ще бъде възможен и ще успеем да задоволим основните човешки нужди без да изразходваме ограничените си ресурси. Една чаша кафе използва само 0,2% от биомасата на храста кафе… представете си какво ще стане ако използваме 100% от биомасата с помощта на петте природни царства. Увеличаваме потока хранителни вещества 1000 пъти! А потенциалното увеличение на икономическата стойност е с фактор 1.6 милиона! Кой би отхвърлил подобен растеж?

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.