Увеличаване на производителността (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Увеличаване на производителността, създаване на работни места и премахване на замърсяването.

Синята икономика, основана на системен подход, обединява производителността на труда, капитала и ресурсите. В света на икономиката е разпространено погрешното схващане, че по-голямата производителност, а съответно и по-високата конкурентноспосбност, изисква съкращаване на работни места. Тази икономическа логика предполага и че безработицата е нещо нормално. Очаква се по-ниските пазарни цени, дължащи се на глобализацията, да избутат от пазара неефективните производители, които не използват ефикасно оскъдните ресурси. Тази логика е валидна само при модела с един ключов бизнес. Когато икономиката еволюира в посока развитие на интегрирани системи и всички сурови материали потекат в един безкраен кръговрат на производство и потребление, повишаването на производителността ще води и до повече работни места. Един производител на бира използва само 8% от нишестето в ечемика, а останалото изхвърля. Може би земеделците, отглеждащи ечемик, ще предпочетат генно модифицирани сортове с по-високо съдържание на нишесте. Но не е ли по-логично остатъкът от ечемичните зърна да се използва за производство на хляб? Габон внася малцов ечемик за производството на изключително добра бира, а в същото време едва успява да си плати за вноса на зърно за хляб. Използваният от пивоварите ечемик имал твърде силна миризма след употреба и затова се налагало да го изгарят. Използваните зърна, съдържащи 26% протеини просто били унищожавани. Не е трудно да си представи човек, че вместо това ечемикът може да се използва за производство на хляб, което ще намали разходите за внос на зърно, както и за изгаряне на „отпадъците”. А пещите вместо да горят ечемика, ще се използват за печене на хляб. Създаване на повече работни места и намаляване на нуждите от повече продукция – ето за това става въпрос в новата икономика.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.