Интегрирани парични потоци (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Интегрираните парични потоци са повече от консолидираните парични потоци.

Ако една организация се стреми към по-висока конкурентоспособност, чрез намаляване на пределните разходи за единица продукт, тя неизменно се насочва към развитие само в едно основно направление. Чрез аутсорсинг, управление на доставките и намаление на единичната цена, потребителите ще плащат все по-малко за един стандартен продукт, търгуван по целия свят. При Синята икономика имаме мрежа от икономически дейности с широк спектър, които носят множество ползи, включително и повече пари. Да вземем например обелките от домати, които производителите на кетчуп смятат за отпадък. А отпадъците трябва да се изхвърлят, което води до допълнителни разходи. От друга страна, ако обелките от домати се използват за производството на ликопен, който е два пъти по-добър от бетакаротина, разходите се превръщат в приходи. Изтичането на пари от един участник се превръща във вливане на пари в системата, като цяло. Тъй като системата превръща няколко отрицателни парични потока в положителни, интегрираните парични потоци на цялата мрежа са по-високи от консолидираните парични потоци, които са просто сбор от всички индивидуални парични операции. Това едва ли е изненадващо; все пак основен принцип при системите е, че цялото винаги е повече от сбора на отделните части. Не е ли прекрасно, че това правило се потвърждава и от внимателния анализ на паричните потоци – факторът, който определя всяко едно бизнес решение.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.