Местно, разнообразно и устойчиво (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Местно, разнообразно и устойчиво означава и по-ефективно

Най-силната икономика ще бъде онази, която действа по подобие на природните системи и не се стреми към максимално производство на един продукт, а към оптимално състояние на цялата система. Това оптимално състояние се постига чрез използване на местните ресурси, кръговрат на веществата и енергията през петте природни царства и разумно прилагане на физичните закони. Някои хора поставят под въпрос ефикасността на природните системи, при които примерно една риба оставя хиляди яйца и само от една малка част от тях се раждат други риби. Това е типично едностранчиво мислене. От гледна точка на репродукцията яйцата може и да се отишли на вятъра, но протеините, които те съдържат, със сигурност са утолили апетитите на много други морски или речни обитатели.
Производствените способности на природата са високи и добре разпределени в местната екосистема. Човешкият стремеж към висока производителност и качество въз основа на икономии от мащаба води до спад на способността му да открива ползите и преимуществата, характерни за местните системи, тяхното биоразнообразие и изобилие на енергия. В природата не съществува понятие като отпадъци. Освен това природата добре познава границите на своите възможности и размери. Едно дърво никога не би пораснало по-високо от нормалното. Биоразнообразието преобразува материята и енергията по-ефективно от който и да е метод за производство, измислен от хората. Местните мрежи от отрасли ще ни помогнат да достигнем нива на производителност, за които днес не смеем дори и да мечтаем. Местните системи свеждат до минимум необходимостта от външни ресурси и от транспорт на готовата продукция, като по този начин съкращават дистрибуцията и облекчават движението по пътищата.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.