Конкурентоспособността се основава на икономии от обхвата (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Конкурентоспособността се основава на икономии от обхвата, които намаляват важността на икономиите от мащаба.

Стремежът към все по-ниска пределна цена в един линеен производствен процес в крайна сметка води до самоунищожение. Едно дърво не надвишава при растежа си определени размери, зависещи от капацитета на микро-екосистемата, в която се намира и от мрежата от взаимовръзки с всички останали живи организми в нея. Ако то успешно достигне височина 15м., това не означава, че ще се опита да достигне 60м. Индустрията пренебрегва тази реалност и непрекъснато се стреми към икономии от мащаба. Новата взаимосвързана мрежа от социални, екологични, икономически и културни дейности позволява на индустрията да еволюира в посока на интегрирани отворени системи, характерни за Синята икономика. Динамичното взаимодействие на допълнителното производство и потребление осигурява по-голяма устойчивост, гъвкавост и парични потоци. В природата отпадъкът на един е източник на хранителни вещества и енергия за друг, което води до формиране на мрежи от взаимно допълващи се дейности. Добавената стойност от един основен продукт (примерно кафето) се превръща в основа за стойността, създадена от друга система (примерно шийтаке, животински фураж, биогаз), като всичко това помага за изграждането на социален капитал. Няма смисъл да отглеждаме само кафе и в стремежа си към икономии от мащаба да пренебрегваме всички останали възможности за генериране на приходи. Време е да приемем като основен бизнес принцип икономиите от обхвата. Тази икономика се основава на един непознат досега обхват от дейности, който измества икономиите от мащаба и стремежа към развитието на едно единствено бизнес направление.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.