Развитие на предприемачеството (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Намаляване на риска и същевременно увеличаване и ускоряване на иновациите, чрез развитие на предприемачеството.

Бързото развитие на иновациите и незабавното им внедряване на пазара винаги са били забавяни от различни монополни интереси. В „Синята икономика” съм отделил цяла глава, за да обясня защо водещите компании никога няма да внедрят известните ни иновативни решения. За съжаление при настоящия икономически модел това е напълно нормално. Тъй като съществуващите капиталови инвестиции все още не са амортизирани, въвеждането на една или набор от иновации ще доведе до преждевременно обезценяване на капитала, отписване на активи, спад на пазарния дял и рентабилността. В една Синята икономика, при която продуктите и процесите, които не носят стойност, се превръщат в полезни активи, е необходимо бързо внедряване на иновациите. Научните пробиви се приемат и прилагат веднага просто защото носят допълнителни парични потоци и отговарят на реалните пазарни нужди. Чрез обединението на отрасли, които на пръв поглед нямат нищо общо, може да бъде създадено едно стабилно интердисциплинарно портфолио от иновативни и конкурентноспособни бизнес начинания, които променят правилата на пазара. Появата на нови възможности стимулира творчеството и въображението. Изправени пред реални данни и ситуации, инженери, учени, студенти и бизнесмени ще се впуснат в търсене на други иновации и постепенно ще трансформират тази взаимосвързана мрежа в един нов икономически модел. Следователно по-бързото въвеждане на нови технологии реално намалява риска, което противоречи на логиката, която защитават днешните бизнес стратези.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.