Възвръщане на конкурентоспособността (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Възвръщане на конкурентоспособността на отрасли в упадък чрез вътрешна диверсификация.

Мрежи от отрасли могат да превърнат нещо, което на пръв поглед няма никаква стойност, в ценен ресурс. Пасивите, неработещата или неизползвана инфраструктура всъщност са скрити активи, които в една Синя икономика могат да носят значителни приходи. Процесите, типични за мрежата на системния дизайн, превръщат отрицателните потоци в положителни, а пасивите – в активи. С помощта на мрежа от наскоро открити и бързо въведени интегрирани дейности бизнесът възвръща конкурентната си позиция. Използването на мести и естествени процеси може да донесе допълнителни приходи. Успехът на тази стратегия за диверсификация зависи от пълното разбиране на огромните възможности, които са пред очите ни, но въпреки това често не забелязваме. Нека разгледаме един пример: най-голямата плантация за цитрусови плодове в Африка е заплашена от фалит и 1000 работници рискуват да загубят работните си места. Оцеляването им зависи от простата идея, че купищата кори от цитрусови плодове във вече едва кретащата фабрика могат да се използват за производството на сапун. Това ще донесе достатъчно приходи, които ще вдигнат на крака не само фабриката, но и плантацията, като същевременно ще намали количеството пяна от синтетични сапуни, което се излива в реките.

Новите възможности, създаващи добавена стойност, рядко изискват доставка на ресурси от далечни места. В Лас Гавиотас възниква естествен стремеж към използване на биогорива и първата идея, която им хрумва е палмово масло или други тропически растения и плодове. Оказва се, обаче, че терпентинът, страничен продукт при производството на смола, е най-евтиният и изобилен местен източник на гориво. Той заменя не само твърдите горива, но и растителните биогорива, чието производство би изисквало засаждане на още растения. Следователно възстановяването на конкурентоспособността се основава на иновации и технологични пробиви, чрез изграждането на уникална местна мрежа от взаимовръзки.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.