Умело използване на физичните закони (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Конкурентоспособността се основава на умелото използване на физичните закони. Неустойчивото потребление се заменя с примери, вдъхновени от природата.

Законите на физиката ни дават вдъхновение и практични решения в стремежа ни към повече вода, храна, подслон, здравеопазване, енергия и работни места. Ако сме готови да видим как всеки жив организъм в природата използва най-добре наличните ресурси, ще успеем да намерим решения много по-добри от настоящия потребителски модел. Само през тази година ще бъдат изхвърлени 40 милиарда батерии. Вместо да измисляме „зелени” батерии трябва да създадем електронни устройства, които изобщо не се нуждаят от батерии. Пиезоелектричеството и температурните разлики могат да захранват мобилните телефони. Така че вместо да се опитваме да изобретим екологично чиста батерия, просто няма да използваме никаква.

Всяка сутрин мъжете използват титаниеви ножчета, за да се бръснат и веднага щом ножчетата изгубят остротата си, се озовават в депата за отпадъци. Можем да заменим металните остриета с копринени нишки. Коприната, произведена от копринените буби, растящи по черниците, може да бъде направена по-здрава и от титан, ако се обработи при подходящо налягане и влажност, така че структурата й да бъде аморфна, а не кристална. На година изхвърляме по 250 милиарда пластмасови бутилки от кола. Ако заменим пластмасата със стъкло, получаваме евтин строителен материал. Стъклената пяна всъщност заменя четири химически продукта. Знаем, че физиката може да замени химията дори в пречистването на вода, здравеопазването, производството на храна и строителството.

Индустрията търси предвидими резултати. Ако продължим с линейните модели на производство, стремежа си към икономии от мащаба, по-ниски пределни разходи и по-висока производителност, неизбежно ще стигнем до употребата на пестициди, хербициди и химикали. Разработването на генномодифицирани организми и дори клонирането вече се превръщат в стандартна практика, която настоящата ни логика оправдава. Трябва обаче да осъзнаем необходимостта икономиката да еволюира в посока на мрежа от дейности, между които непрекъснато се откриват нови взаимовръзки. Когато учените на Голдън Райс създават генномодифициран сорт ориз, богат на бетакаротин под претекст, че така могат да намалят риска от слепота сред 50 милиона души, на хората им е трудно да се противопоставят на подобно „благородно” дело. От друга страна, ако знаем, че водата в оризищата може да се използва за естественото производство на 40 пъти повече бетакаротин, благодарение на виреещите в нея микроводорасли, идеята на учените вече няма да ни се струва така привлекателна.

Ако разберем и признаем производствените способности, заложени в 3.5 милиарда години еволюция, многобройните взаимовръзки, градени с хилядолетия, наличието на над 100 милиона различни вида, появили се на земята много преди хората (които е много вероятно да ни надживеят), ще открием безброй възможности да задоволим основните нужди на всички (не само на хората) с наличните ограничени ресурси.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.