Културата на управление като имунна система (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Културата на управление наподобява имунната система.

Управлението на една продуктова линия и едно основно бизнес направление е прозрачно и предвидимо. Потоците информация в компанията се обработват по начин, наподобяващ дейността на мозъка и нервната система. Управлението на мрежа от постоянно променящи се взаимовръзки действа по по-различен начин. То наподобява имунната система и поставя край на централните щабове във вида им, в който ги познаваме днес. Напоследък е модерно да се намалява размерът на компаниите. Голяма част от средното ниво на управление се премахва чрез аутсорсинг с цел възстановяване на конкурентноспосбността на фирмата. Новата икономика на мрежите ще изисква по-добра самоорганизация. Всички участници ще носят отговорност, няма да се нуждаят от заповеди, за да действат, ще споделят информация с всички в реално време и ще могат да обработват всякакви данни паралелно. По подобен начин работи и имунната ни система.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.