Интегритет

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

Думата интегритет е много, много важна! Тя е в сърцевината на автентичното лидерство, тя е в основата на доверието между хората. Тъй като се употребява все повече и повече от менторите в областта на мениджмънта и лидерството, Джак Уелч избира да я дефинира така:

„Интегритет” е донякъде мъглява дума, така че нека да ви кажа моето определение. Хората с интегритет казват истината и държат на думата си. Те поемат отговорност за миналите действия, признават си грешките и ги поправят. Знаят законите на своята страна, индустрия и компания – и то не само на думи – и им се подчиняват. Те играят, за да спечелят, но по правилата.” Джак Уелч, в книгата му “Да спечелиш”

Това е интегритетът – единство на думи и дела, на декларирани ценности и на изживени ценности. Затова без него няма доверие. Ако това е вашият урок по автентично лидерство – време е за проверка на интегритета. Можете лесно да видите доколко го имате, ако между вас и вашите партньори съществува висока степен на доверие. Ако е така, ако се наслаждавате на спокойствието на отношения, основани върху доверие – поздравление за вас! Това е един урок, който вече сте го научили!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.