Влияние

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

„Цялото лидерството е влияние.“ Джон Максуел

Максуел и известен с кратките си, но изразителни фрази. Тази е една от най-кратките. И най-изразителните – ако наистина усетите на клетъчно ниво за какво става дума. А става дума за влияние. Става дума да можете да променяте своя и чуждия живот. Става дума за силата да творите това, за което мечтаете. Все още ли имате съпротиви към идеята да бъдете лидер, ако знаете, че лидерството не е нищо друго, освен способността да влияете?

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.