Автентичните лидери

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

от книгата на Бил Джордж и Питър Симс “True North”

“Автентичните лидери са искрени хора, които са верни на себе си и това, в което вярват. Пред това да се оставят очакванията на другите хора да ги водят, те са подготвени да бъдат самите себе си и да вървят по своя собствен път. Колкото повече те се развиват като автентични лидери, толкова повече те са загрижени за това да служат на другите, пред това да получат признанието на другите и успех. И те постоянно търсят начини да израстват лично. Автентичните лидери развиват истински връзки с другите и пораждат доверие. Тъй като хората им вярват, те са способни да ги мотивират към по-високи нива на представяне чрез подсилване на способността им да водят.”

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.