Продължителен избор

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

„Ние избираме какво отношение да имаме в момента. И това е продължителен избор.“ Джон Максуел

Вероятно това е една банална истина, която вече знаете. А именно, че свободата се намира в способността да правим изборите, с които сътворяваме живота си.

Въпреки това, тази банална истина е един от най-важните уроци по лидерство. Защото посочва къде е зоната на силата, промяната и възможността за влияние – тя се намира вътре в нас и се отнася до нашето отношение към случващото се. И това наистина е продължителен избор. Практикуваме го цял живот. Джон Максуел го е знаел това. А ние само ви го напомняме.

„Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът очаква той да промени нещо. Лидерът насочва платната.” Джон Максуел

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.