Молитва и Творец

Тази Творба е силно въодушевена от Грег Брейдън. Той много добре обяснява термина съчувствие, който е в основата на будизма (внимание, на български често бива даван напълно грешния термин състрадание като превод). Съчувствие означава човек да е свързан с цялата Вселена, да е част от нея и да се развива с нея. Означава да чувстваме заедно с Вселената. Точно в този процес на съчувствие Човек се превръща в Творец. Тук е и голямата разлика между това да се молим за нещо и да го създаваме. Молейки се за нещо, то ние допускаме, че го нямаме, че то не е част от нас в настоящия миг. А Вселената не познава времето, тя е над него. Тоест молейки се за нещо, ние приемаме, че го нямаме. Затова и молитвата не е достатъчна. Сега някой ще каже, че според филма Тайната е достатъчно да искаме, а Вселената ще си свърши работата. Или, че дори и според Библията трябва да искаме и ще ни се даде. Това е вярно, но е непълно. През 325 император Константин не само свиква събор, но и отстранява и подправя всичко в Светото писание, което не му се нрави. Махнати са точно частите в които е обяснено „как“ да съчувстваме и да се превърнем в Творци.

Отново казвам – молейки се, ние възприемаме, че нямаме нещо. Можем да получим това, което искаме само ако възприемем, че вече го имаме, представим си, че то е част от нас. В този миг, съчувствайки с цялата вселена, мислейки през сърцето, бидейки в сърцето, което обединява нашите емоции и мисли в чувства, ние възприемаме, че имаме или че сме това, което искаме. В този миг ние се превръщаме в Творци, ние сме едно с Твореца, ние сме Твореца. В този миг ние създаваме реалността такава, каквато си я представяме. Ние сме Творецът, а не молим Твореца да направи нещо за нас. И вторият метод, молитвения е важен и ценен, но не води до сигурен успех.

Грег потвърждава и формулата на Махариши Махеш йога за това колко хора трябва да съчувстват заедно, за да създадат нещо за едно по-голяма група от хора. Формулата е – една десета от корен квадратен от дадена група от хора може да повлияе на цялата група чрез съчувствието. Тоест, например, ако имаме 400 човека, корен квадратен е 20, а една десета от това число е 2. Тоест двама души, които са в състояние на Творене могат да създадат нов свят за цели 400. Каква е сметката с да кажем 7 000 000 000 милиарда души? Корен квадратен от това число е към 83666. Една десета от него е към 8367 души. Ако такава група съчувства и Твори заедно, то само за миг могат да изчезнат всички войни, болести и други злини … просто е, но изисква силна воля у много хора едновременно.

И ако Грег е майстор в обяснението на теорията, то Друнвало Мелхизедек е майстор на практиката. Силно препоръчвам книгата му „Да живееш в сърцето“ (може да се намери в Спиралата). От там можем да се научим да живеем в сърцето си, тоест как да се превърнем в Творци.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.