Каквото посееш, това ще пожънеш

Бог, създавайки Вселената, е създал и Божествени Закони, по които тя да функционира. Най-висшият Божествен Закон е Законът на Любовта. С Любов е създадена Вселената и Любовта е в цялото Творение. Любовта е изначалната вибрация на съвършенството. Но съществува и друг Божествен Закон, знанието за който е от изключителна важност за човечеството. Това е Законът за кармата. Каквото направиш, това ще ти се върне. Всяко наше неправилно (без)действие и всяка наша грешна постъпка рано или късно се връщат към нас, за да можем да изчистим натрупаната карма, да изкупим греха или да поправим грешката си. Това е изключително справдедлив закон, който трябва да се приема със смирение и разбиране, а не с ропот и негодувание. Естеството на някои грешни действия и постъпки изисква изкупуването им под формата на страдание. Затова страданието трябва да се приема със смирение и разбиране. Разберем ли причината за страданието, неговата поука и смисълът му за нашето развитие, ние си вземаме нужния урок, разкайваме се искрено за грешките си и вземаме твърдото решение да не ги повтаряме повече. Знанието за Закона за кармата би ни спестило много погрешни мисли, чувства, думи и дела и страданията, които те ще донесат рано или късно. Законът за кармата не е достояние единствено на Будизма, макар в него да се е запазил най-пълно. Българският народ познава този закон и го е съхранил в множество поговорки и пословици. Ето няколко примера:

Каквото посееш, това ще пожънеш.
Каквото си надробиш, това ще си сърбаш.
Каквото повикало, това отговорило.

Освен личната карма, която носи, в една или друга степен, всеки човек на Земята, съществува и родова карма, карма на града и страната, а така също и планетарна карма.

Ако например един род от десетилетия или столетия е грабил и потискал хората за задоволяване на собствения си егоизъм, то той носи родова карма, която в подходящия момент ще се стовари върху му.

Ако един град е унищожил природата си за сметка на замърсяващите си фабрики и заводи, то кармата на града ще дойде върху неговите жители.

Ако една страна е извършила престъпления спрямо други страни, то тогава над нея тегне кармата на страната. Такава карма тегне над всички държави, които са колонизирали и завоювали с меч чужди територии. Но такава карма тегне и над държава, която е извършила престъпление над собствените си поданици. България изпита на два пъти на гърба си тази карма. За избиването на цели 52 болярски рода с жените и децата, по Закона за кармата България понесе Византийското владичество, а за избиването на хиляди и хиляди богомили, носители на Духовност и Светлина, трябваше да понесе Османското.

Ако човечеството продължава да заличава от лицето на Майката Земя хиляди растителни и животински видове, създадени от Бога, то то ще си понесе планетарната карма. Майката Земя разполага с богат набор от стихии и бедствия за тази цел.

По безпределната Божествена Милост, хората могат да се освободят от част от кармата си, ако променят и извисят съзнанието си и се грижат не само за себе си, но и за другите, за Общото Благо, за природата, за Майката Земя и Живота на нея. Благодарение на тази Божествена Милост ни беше изпратен Господ Иисус Христос, който изкупи греховете на всички хора и ни освободи от натрупаната дотогава планетарна карма. Той ни даде Закона на Любовта, прости ни и ни каза: „Идете и не грешете повече!“

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.