Пробиви в сигурността

Наскоро ЕС направи най-мащабната проверка на сигурността на атомните електроцентрали в Европа. Резултатите са повече от красноречиви. В цяла Европа има само една единствена атомна електроцентрала, която издържа всичките 10 теста за сигурност. И това е словенската! Унгарската не успява да покрие един тест.

Положението във всичките френски, испански, английски, финландски, чешки, словашки, румънската и българската е трагично – те не са издържали между 4 и 6 от тестовете. Холандските, белгийските, шведските и немските не успяват да издържат съответно 2-3 теста. Въпреки относително по-голямата сигурност на немските, държавата вече все решение за затварянето на всички. И това е добре предвид резултатите от тестовете. Дори и един неиздържан тест означава огромни рискове. Според проведените тестове излиза, че всъщност само словенската има моралното и техническо право на съществува. Което далеч не означава, че и тя не би могла да се превърне в опасност.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.