Объркан свят

В объркан свят живеем,
грешен и престъпен мрак,
и много малко трябва да умеем,
от тъмнината да излезем, от този здрач.

Със думи силни няма да успеем,
делата правят райски чудеса,
света е малък да го завладеем -
ще трябва да разчупим и леда.

Не чуваме добрите и изящните,
не виждаме красивото до нас,
затуй и не разбираме нещастните,
защото обладани сме от власт.

Разделени на властни и на роби,
на чужди болки се разливаме от смях,
а, може би, живота утре ще ни сдроби -
обратен път от същия завой.

В объркан свят живеем,
живот ли да го наречем,
светът е малък, но ние не умеем
към светлината да вървим напред.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.