За Детето – с Любов и уважение 1

Щастливото дете е обичано дете.

За Детето – с Любов и уважение е фейсбук страница на Кристина Митева.

В днешно време се говори много за деца-индиго, за кристални или диамантени деца. А всъщност всички деца се раждат чисти и невинни, с душа, дадена им свише и заслужават да се отнасяме към тях с любов, търпение, разбиране и уважение – като към завършени, равностойни на нас личности, само по-крехки и мънички телом… Повечето дори са по-мъдри от родителите си. Трябва само да им дадем шанс… Да проявят вродените си качества, както и да ги развият. Да бъдат себе си. Да бъдат щастливи… Да съумеят да открият и осъществят мисията си на този свят. За това е нужна поне малко подкрепа в началото. Така крехкото начало – детството…

И днес, както и по всяко друго време, е все същата огромна отговорност и предизвикателство да бъдеш родител. Добър родител. Съвършен такъв няма, но добър има. И е важно да има… все повече.

Не всеки от нас става родител, но всеки е бил дете. Затова всеки, предполагам, осъзнава на даден етап от живота си като възрастен човек, колко важно впоследствие се е оказало това което е получил или не е получил от родителите си като дете. За повечето хора това дори има решаващо значение в живота им, трябва много воля и силна личност, за да променим заложеното в нас като деца – добро или лошо…

Но днес не е толкова важно какво сме получили или не сме като деца. Днес са важни днешните деца. Днес е важно не миналото, а настоящето. И бъдещето.

Моят призив към всички вас, познати и непознати хора, е: нека дадем каквото можем на децата /си/, най-доброто, на което сме способни… Те го заслужават. Нека се отнасяме към всяко едно дете, момче или момиче, „добро“ или „лошо“, „послушно“ или не, с много Любов, с Разбиране, с Търпение и най-вече с дълбоко и искрено Уважение. Със съзнанието, че децата, дори и нашите собствени, не са точно „наши“. Те са първо рожби на Бог, и после – на хората. Човек, който отглежда дете с такова съзнание, съм сигурна, че е изградил най-добрата и здрава основа, най-подходящата среда, за да отгледа един достоен Човек, имащ вяра и любов – към себе си и към Другите. Наличието на повече такива хора на този свят е достатъчно условие, за да стане той по-добро място за живеене…

Вярвам в това и затова създадох тази страница. Надявам се да бъде нещо добро и нужно. И да бъде извор на вдъхновение за едно по-добро и уважително отношение към всяко дете. А всеки, родител или не, има досег с дете и може да му покаже такова отношение – у дома, в училище или дори на улицата… Всеки от нас може да бъде освен биологичен, но и духовен родител на някое дете, а също така и учител или просто приятел…

Помнете – децата ще ни бъдат благодарни. ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.