Предприемачество в три стъпки

Според Гюнтер Фалтин има три важни стъпки в предприемачеството:

1. Да правим разликата между предприемане и администриране (или управление)

2. Да намерим първоначална идея и след това да работим, да работи още повече, да се скъсаме от работа, докато нямаме една концепция, която е значително по-добра от всичко друго, което съществува.

3. Да използваме съществуващото, вместо да създаваме ново.

1. идва да ни каже, че има голяма разлика между този, който предприема, който тръгва по нови пътища и създава нови блага и този, който умее да управлява и направлява вече създаденото.

2. ни казва, че не е достатъчно да сме добри или по-добри, трябва да сме много по-добри. Най-добре направо да сменим парадигмата. Това е трудна стъпка, но важна. Всъщност, така погледнато 1. и 2. ни казват едно и също – трябва да вървим по нови пътища и да сменяме парадигмите, независимо колко трудно е това.

3. ни казва, че трябва да работим заедно. Да използваме вече създадените взаимовръзки :) Тяхната сила и красота можем добре да изпитаме книгата „Дзен и изкуството на синьото“ на друг професор – Гюнтер Паули.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.