Петте съставни части на личностното образование

В Одухотвори се 12.0 от ОМ представихме концепция за образованието на бъдещето и неговите съставни части – образование за ума, сърцето, волята, вярата и душата (интуицията).

Проф. Паули в книгата си Дзен и изкуството на Синьото посочва също пет вида интелигентност, която трябва да се образова и развие у децата:

  • умствена – съответства на ума при нас
  • чувствена (често се нарича емоционална, но това е неточно, защото чувствата са възвишени и съзнателни, а емоциите – не задължително) – съответства на сърцето при нас
  • творческа / изкуство – това са силите, с които се проявява душата, тоест съответства на душата при нас
  • системна или интелигентност на взаимовръзките – тя съответства на вярата при нас, която се проявява в отношенията към хората под формата на доверие и е в основата на всяко едно общество
  • предприемаческа – това е постоянството и усърдието за постигането на положителна и устойчива промяна в обществото – ние я наричаме воля

Именно тези пет вида интелигентност се преплитат в Басните за деца на Паули. Те са и част от Басни прекрасни за деца на Радослав.

Предстои изработването на подробна концепция чрез метода на непосредственото практическо приложение на вече създаденото и научено. Това означава, че не се стремим към една завършена такава, която да се „наложи“ институционално, а към едно непрекъснато практическо подобрение на образованието на децата, което не се превръща в структура, институция, система и т.н, а е едно живо движение и вечна еволюционна промяна, която се случва децентрално според местните условия и изисквания.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата, За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.