Здравословен живот в здравословна среда

Живеем във време, в което воденето на здравословен начин на живот се свежда до това да се храним правилно и да спортуваме редовно. Това са само два от елементите на здравословния живот. Средата, която ни обгражда е основният елемент, допринасящ за воденето на здравословен живот. Средата, това са местата, които посещаваме, това е домът ни, работното ни място, спортната зала, любимият ни ресторант и др. Всички тези места са сгради, които наричаме среда за живот и в тях преминава голяма част от живота ни. Именно в тези места, в средата ни на живот, е мястото, където трябва да насочим усилия и да я направим по-здравословна и по-приятна за живот. Тя е основата на здравословния живот.

Сградите, в които живеем и посещаваме, независимо колко са нови или стари, замърсяват природата с СО2. Сградите, свободни от СО2 емисии, са нова концепция в строителната индустрия и важна задача за постигане на добър и здравословен живот. Тези сгради не използват газ, нафта или електроенергия като първична енергия. Те използват само възобновяеми източници на енергия, каквито са слънцето и вятъра. Първичната енергия (киловатчаса за година) е енергията необходима за отопление, охлаждане, електричество и топла вода за битови нужди. Когато говорим за първична енергия, трябва да обърнем внимание на един много важен елемент – факторът на първичната енергия. Факторите са от много важно значение, когато се проектира сграда без СО2 емисии и са различни за всеки основен тип енергия. Например за електроенергията този фактор е 3.0-2.7, за нефта и природния газ е 1.1. Факторите от възобновяеми източници са както следва – дърва 1.2, вятър – 0, вода – 0, слънчева енергия – 0. (източник: Енергийно ръководство на Хегер). Връзката между консумацията на първичната енергия и тези фактори е, че например фактор с първична енергия 3 за ел. енергия за всеки киловатчас са използвани 3 киловатчаса, за да се генерира и достави тази енергия. Когато се използват възообновяеми източници, които имат фактор на първична енергия 0 за всеки доставен киловатчас, изразходваните киловатчаса за доставка и генерация е 0. От това следва че CO2 се свеждат до 0.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.