За Богомилите от Петър Димков

Откъс от книгата на Лили Димкова: Петър Димков. Моят Баща

Татко много ми е говорил за богомилите, които той смяташе за най-чисти последователи на Христа. Вълна от напреднали, велики души е била изпратена от Бялата ложа на великото Всемирно бяло братство през Х-и век на Земята, и то в България, за да помогнат за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. Великопосветеният Боян Мага, син на Цар Симеон, е един от тези призвани да работят за осъществяването на това велико дело. Негов пръв помощник бил Поп Богомил, разпространителят на богомилското учение сред народа. Боян Мага е следвал тайна висша езотерична школа в Константинопол. Той е владеел великите окултни закони и е работил с тях. Много преди него великопосветеният учител Орфей, който също е живял на територията на България, е донесъл висшата окултна музика, утвърждаваща силата на живота над смъртта. Той дарил народната медицина на траките. А Боян Мага доусъвършенствал тази народна медицина и ирисовата диагностика. На Боян Мага татко посвещава книгата си „Българска народна медицина”.

Татко с въодушевление ми разказваше как тези прекрасни богомили, изпълнени с божествена любов и самопожертвувателност, владеейки народната медицина и ирисовата диагностика, странствали по света с торбичка, пълна с билки. Гледали в очите на болните, поставяли диагноза, давали им билки, лекували ги. Обикаляли из цяла Европа и разнасяли великото духовно учение на богомилството, на чистото християнство. Наричали ги още албигойци, катари и с други имена…

Те внесли в Европа духа на Ренесанса. Оттам произлизат други клонове на духовното движение, като розенкройцерството например, заляло и Европа, и Америка. Татко с въодушевление ми говореше за Боян Мага, за Василий Врач, за Поп Богомил и други богомили. Богомилите давали пълни права на жените и ги приемали за равноправни на мъжете. Той ми е разправял, че заедно с неговия приятел Никола Трифонов, който често идваше вкъщи, чудесен брат, последовател на Учителя Беинса Дуно, с Николай Райнов и с професор Благой Мавров, също приятели на татко, са правили сеанси и по духовен път са получавали много знания за богомилите. Имахме вкъщи, написано на пишеща машина, Евангелието на богомилите и други книги. Бяха изключително интересни

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.