Опазване на кафявата мечка чрез улично изкуство

Опазване на кафявата мечка чрез улично изкуство е проект, който събира финансиране и подкрепа чрез За България.

Графити изкуството помага на природата!

Здравейте,
Ние от графити група „140 Идеи“ искаме да помогнем на нашите приятели от сдружение за дива природа „Балкани“ в едно тяхно благородно начинание за опазване на кафявата мечка. От досегашният си опит сме видяли колко силно въздействие за хората имат нашите рисунки в градска среда и се надяваме да ви направим съпричастни към тази инициатива, както сме го правили и по други без ваше знание! :)

Всеки от нас знае, че България е една от страните с най-богата флора и фауна в световен мащаб, но за съжаление не винаги ценим това. Успели сме да запазим до момента и една от най-стабилните популации на мечки в Европа, но напоследък това се променя. Хората все по-често навлизат в територията на мечката, намалявайки храната на която тя разчита и принуждавайки я да се доближава до селата, за да търси нов източник на прехрана. Това води до по-чести срещи между човека и мечката и поради незнанието на хората как да действат в такива ситуации все по-често се стига до ненужно убиване на много мечки.

Нашата цел е с този проект да насочим вниманието на широката общественост към проблема с убиването на този уникален животински вид, а така също и да образоваме хората живеещи в районите обитавани от мечки.
Планираме реализацията на проекта да има 3 етапа или по-скоро направления.

Първо – основната цел на проекта ни е да вложим творческа фантазия и умения за създаването на една „грабваща“ вниманието информационна брошура или книжка, която а бъде разпространена сред жителите на районите обитавани от мечки. Искаме да им представим мечките в една по-различна светлина и така да продължат мирното си съжителство. Брошурата ще бъде достъпна и в различните хижи и туристически обекти за всеки, който е решил да навлезе по-близко до природата в съответните райони. В нея ще се съдържа подробна информация за проблема и за това как да реагираме в ситуация на случайна среща с мечка и също къде е най-възможно това да ни се случи.
Второ – за да разпространим проекта и сред хората в София планираме да направим голяма графити рисунка по темата за мечките, която да е близо до нас всеки ден, да ни радва и да ни напомня за това наше природно богатство. За тази част ще сме истински благодарни, ако дадете предложение за удачна стена или някой предостави такава. Важното тук е стената да е на публично място, за да може да достигне посланието до максимален брой хора.

Трето – ще организираме неформална дискусия и вечер на мечката в арт пространство в центъра на София, на която ще бъдат поканени всички участващи в проекта, наши съмишленици и всеки който се интересува от развитието по него. Там ще можем да обсъдим нашата визия за това как уличното изкуство и култура могат да участват активно в обществено значими инициативи. На срещата ще представим и кратък филм от процеса на реализиране на проекта, който след това ще бъде достъпен за всеки.

Залагаме бюджет от 130 евро (260 лева), които са минимума необходим за начално отпечатване на брошури. Ние искрено вярваме в реализирането на проекта и се надяваме той да се случи, но за да бъде наистина мащабен и за да имаме възможност да направим повече бройки от брошурите се надяваме сумата, която се събере да бъде много по-голяма.

Стабилната меча популация е скъпоценна част от природните ресурси на страната ни. Тя е знак за високо-продуктивна и здрава гора, богата на билки, гъби, горски плодове и диви животни. Кафявата мечка е важен разпространител на растения. Тя се храни предимно с тях, обхожда големи територии и разнася навсякъде несмлените семена. Като мършояд, мечките прочистват горите от умрели животни, които иначе замърсяват и разпространяват болести.

Да опазим кафявата мечка!

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.