Реч на Рене Нгонго при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Рене Нгонго при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 4.12.2009 г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

В началото на 90-те, когато аз и колегите ми взехме решение да създадем OCEAN (Съгласувана организация на еколозите и приятелите на природата), бяхме далеч от мисълта, че тази малка общност от няколко еколози, завършили университета Кисангани, и още няколко природолюбители, ще окаже такова влияние върху цялата страна и ще накара света да чуе отчаяния глас на горите в Конго; глас, който за съжаление става все по-тих. Не сме си и представяли, че то ще ни донесе подобна международна награда, като Наградата за цялостен житейски принос, известна и като „Алтернативната нобелова награда”, за чието връчване сме се събрали днес в Шведския парламент.

Какво бих могъл да кажа за пътя, който избрахме в следване на тази велика и вдъхновяваща мисия? Първоначално целта ни бе да допринесем за опазването и възстановяването на екологичния баланс и природните екосистеми и да насърчим социално-икономическото развитие, което ще гарантира правата и ще защитава интересите на местните племена, чрез разумно управление на околната среда, опазване и оценяване на биоразнообразието.

Имайки предвид многобройните заплахи и нарастващият натиск над горските ресурси, за нас беше жизненоважно да спасим последните останали тропически гори, не само за да запазим богатото им биоразнообразие, но и за да ограничим климатичните промени, които по това време ставаха все по-видими. Незабавно стартирахме осведомителна кампания по медиите (радио, телевизия и др.). Организирахме и „Дни на околната среда”, които запознаваха хората с причините и мащаба на обезлесяването и успяха да предивикат в тях доста силни емоции. Те показаха и колко е важно да намерим подходящи решения възможно най-бързо. Стартирахме и няколко под-програми, като PLICODE (Programme de Lutte Intégrée de la Déforestation – Програма за обединена борба срещу обезлесяването). Тя включваше развитие на горско земеделие, участие на училищата, създаване на „зелени градове”, подобряване на използваните готварски печки, разсадник за над 20 000 фиданки от най-полезните дървета и т.н. Една от организациите, които ни оказваха финансова подкрепа, бе Холанската комисия към IUCN (Международен съюз за опазване на природата).

Участието ни в приложението на проекта Горско земеделие 3Н на Ротари и проекта LUC в партньорство между Университета Кисангани и Университета на Лимбург, Белгия, ще ни позволи да се доближим до местните коренни племена. Те ни помагат да разберем, че е възможно да намалим натиска над горските ресурси и да допринесем за съхранението на горите без за това да са нужни много средства. Повечето от тези проекти бяха започнати по време на войната в източно Конго. Но те успяха да се докажат като реална алтернатива на промишлената експлоатация на горите, която очевидно не можа да ни донесе нито местно, нито национално развитие. Именно тези проекти трябва да послужат като вдъхновение за финансистите и политиците, които скоро ще се съберат в Копенхаген.   

Изсичането на горите, както и минодобивът (на диаманти, злато, колтан*, каситерит* и др.) са основна причина за настоящите въоръжени конфликти, довели до смъртта на над три милиона жители на Конго. Извличаните от горите ресурси служат не само за източник на приходи за финансиране на въоръжените фракции, но и за военен трофей за чуждестранните армии, участващи в конфликта. Те се включват във войната с единствената цел да добият контрол върху природните ресурси. По ирония на съдбата 6-дневната война в Кисангани, в която бе използвана и тежка артилерия, съвпадна с празненаствата ни по повод Световния ден на околната среда през 2000г. Експертните доклади на ООН относно експлоатацията на природни ресурси в Конго потвърдиха нашата информация и доказаха, че по-голяма част от незаконния дърводобив се насочва през пристанищата Момбаса в Кения и Дуала в Камерун, преди да напусне континента. Прокурорът на Международния наказателен съд подчерта сериозната връзка между международните престъпления и експлоатирането на природни ресурси. През юли 2003г. в свое изказване за Конго, той каза: „компаниите, финансиращи тези престъпления трябва да знаят, че ще бъдат преследвани от закона.” Шест години по-късно ние все още чакаме да започне това разследване, което ще накара всеки предприемач да се замисли преди да замени горите ни с палмови плантации за биогорива – една от поредните „прекрасни идеи” за справяне с климатичните промени. Някои престъпници не се поколебават да изсекат стотици дървета и да оставят дървесината им да гние в горите без да дадат никакво обяснение за това. Местните общности настояват тези престъпления да бъдат разглеждани като престъпления срещу човечеството.

През цялата ни история, изобилието на природни ресурси никога не е носело полза за местното население. Конго винаги е било изправено пред един парадокс: населението е икономически бедно, а територията на страната е богата на природни ресурси. През 2001г. по време на едно от радиопредаванията ни в Кисангани, един виден белгийски журналист, Роджър Уисман, каза: „Днес жителите на Конго търсят икономическо убежище в Европа, но ако успеете да съхраните горите си, можете да сте сигурни, че утре ние, европейците, ще търсим във вашата страна спасение от екологичната катастрофа на нашия континент.” Как може да се сбъдне това пророчество, ако горите ни не могат да бъдат опазени от заплахите и ако при нас липсва адекватно горско управление, способно да ги защити?

Горите в Конго покриват около 145 милиона хектара или 62% от територията на страната. Това е втората най-голяма тропическа гора в света след Амазония. Тя абсорбира въглероден диоксид и смекчава климатичните промени в световен мащаб. Горите са изключително ценен актив в международната борба срещу глобалното затопляне. Те помагат и за регулиране на водния режим в един от най-големите водни басейни в света. В световен мащаб, Конго е на пето място по т.нар. мега-биоразнообразие на растителни и животински видове. Страната ни е дом на много ендемични видове, които не се срещат никъде другаде по света. Три от четирите вида големи човекоподобни маймуни се срещат в Конго. Горите ни са жизненоважни за оцеляването на 40 милиона жители на Конго, живеещи в селските региони. За тях гората е източник на храна, лекарства, дърво за огрев и готвене, строителен материал. Гората покрива основните им нужди и им осигурява доходи.

Конго е длъжно да осигури в партньорство с международната общност стабилността и устойчивостта на богатото си природно наследство. Защото от неговото оцеляване зависи и оцеляването на жителите на Конго, а в известна степен и на всички хора по света.

В Брюкселската декларация пише: „Горите на Конго са споделено национално богатство, безценно както за жителите на страната, така и за човечеството. Те трябва да бъдат управлявани по начин, който води до намаляване на бедността и съхраняване на природата.” Имайки предвид все по-големия натиск, който се оказва над горите, устойчивото управление е наистина жизненоважно.

В противен случай горите на Конго ще бъдат подложени на още по-големи изпитания: пренаселване, растяща икономика и инфраструктура, повишаване на енергийните нужди на национално и международно ниво (плантации за биогорива), минодобив и нарастващо търсене на дървесина.

Наскоро се завърнах от Бумба в северната част на Конго, където дърводобивът създава много проблеми. Тук местните коренни племена се борят с липсата на прозрачност при раздаването на концесии, изчезването на различни билки, пресъхването на част от водоизточниците, изчезването или недостигът на дивеч, изсичането на дървета, служещи за дом на гъсеници и т.н.

Нашите цели са:

  • Да дадем своя принос в борбата срещу климатичните промени
  • Да защитим правата на коренните жители, защото именно те са хората, които се грижат най-много за гората
  • Борба срещу бедността (търсене на алтернативи)
  • Запазване на биоразнообразието и услугите, предоставяни от екосистемите
  • По-голяма прозрачност, устойчиво управление и контрол върху управлението на горите

*колтан – руда колумбит-танталит, от която се добиват ниобий и тантал, който се използва в производството на електроника -мобилни телефони, конзоли за игри, DVD-плеъри (бел.пр.)

*каистерит – вид руда, източник на калай (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.