Светогорската икона „Достойно ест”

Част от книгата,“Път към Светлината“ на Диана Мечкова, която предстои да излезе към края на януари 2013г. Тя е третата от поредицата „Книгите които лекуват” след „Книга от Светлината” и „Връзка със Светлината”.

Светогорската икона „Достойно ест” в храм-паметника „Александър Невски” – извор на небесна Любов към земите ни.

– Мила Богородице, какво искаш да ми кажеш?

– Какво да ти кажа, мило дете, толкова ти се зарадвах, когато те видях пред моята безценна светогорска обична икона „Достойно есть”, която е вече във вашата столица.

– А нима останалите твои икони не са ти толкова мили?

– Всички са ми мили, но тази е сътворена от изначалната Божия Любов посредством човешки ръце и затова е истинско съкровище за вас, българите, че е на ваша земя. Много мислихме какво да ви подарим ние, Владиците на Светлината на вас, българите, и така го замислихме. Дадохме нужните мисли на определените от нас хора и всичко бе сътворено в срока, в който трябваше да се случи.

Разкажи повечко за нея.

– Тя е чудотворно копие на оригиналната чудотворна икона „Достойно есть”, която се намира в олтара на съборния храм „Протатон” в Карея – столицата на Света гора. Тя бе дарена от светогорските монаси и тържествено посрещната в храм-паметник „Александър Невски”.

– Моля те, мила Богородичке, да ни разкажеш повече за нейния създател – този, който я е изографисал още през 10. век.

– Виждам го и сега – чист като сълза, истинен като синьото небе и предан до гроб пред нас. Той бе аскет, страдалец и положи още в младост живота си в моите ръце. Аз го направлявах, Аз го защитавах и Аз го надарих със способността да изографисва с небесната Любов, бликаща от човешкото му сърце.

– Защо и как e била наречена „Достойно есть” разказва предание между монасите в Атон.

Записано е през 16. век от тогавашния първенствуващ монах в Света гора – йеромонах Серафим. Близо до столицата на Света гора – Карея – се намира ,,Долината на пението” , в която, отдалечени една от друга, се намират монашески килии, населявани от подвизаващи се аскети. В една от тях живеели двама монаси отшелници – старецът Гавриил и послушник със същото име. В килията редовно служили обикновено монашеско правило, а срещу празник старецът отивал в Карея за тържествено бдение в съборната църква. Послушникът оставал в килията да я пази и отслужи вечерно правило, както повелява уставът.

Веднъж старецът отишъл на бдение в Карея. Послушникът се прибрал в килията и подкарал правилото, както обикновено . В туй време през нощта някой почукал. Послушникът отворил и поканил неочаквания гост – млад калугер като него. Продължили службата заедно. Непознатият запял с ангелски глас чудна песен във възхвала на Св. Богородица.

Като привършили, послушникът го помолил сърдечно да му я напише, за да я научи наизуст. Тъй като нямал мастило и хартия, гостът го помолил за една каменна плоча. Взел я и почнал да пише с пръста си по плочата омайните думи на песента. Под чудодейната му ръка плочата омеквала като восък и думите му се врязвали под пръста му ясно и четливо, като с длето издълбани.

Като свършил с писането, заръчал: „Отсега нататък вие и всички хора така да пеете на Божията майка” и изчезнал, като казал това.

Когато монахът Гавриил се върнал от бдението, неговият послушник му разказал за тайнствения гост и му показал каменната плоча с текста на молитвата. Опитният духовник веднага разбрал, че в килията е бил сам архангел Гавриил, изпратен на земята да възвести на християните още една дивна песен в прослава на Божията Майка.

Плочата с изписаните върху нея букви на Богородичната песен била изпратена в Константинопол на патриарха като свидетелство за станалото чудо. Скоро мълвата за случилото се се разнесла из целия Атон. По всички светогорски църкви започнали възторжено да пеят и с едно сърце и с една душа да славят Св. Богородица с новата ангелска песен „Достойно есть”, донесена на Земята от самия Архангел Гавриил.

Достойно е наистина да те облажаваме,
Богородице, винаги блажена и пренепорочна,
и Майка на нашия Бог,
Почитана от херувимите
и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родила Бог Слово,
тебе, истинска Богородице,
величаем.

Оттогава тази песен в прослава на Св. Богородица започнала да се пее в християнските църкви на Божествената литургия и на други религиозни служби. Станала е една от най-популярните християнски песни сред вярващите.

Богородичната икона, пред която Архангел Гавраил изпял „Достойно есть”, била пренесена в съборния храм в Карея и поставена на горното място в олтара. От там дарява изцеление от телесни и духовни недъзи на пристъпващите с вяра в нея поклонници. Известна дотогава като „Св. Богородица Милваща или Милостива”, вече е наречена „Св. Богородица Достойно есть”.

Според преданието докато Архангел Гавраил пеел пред нея „Достойно есть”, цялата икона излъчвала светло сияние. Погледът й милвал и целият й лик отразявал видимо задоволство от оказаната й песенна прослава. Тази икона е прославена с много чудеса.

В края на 19. и началото на 20. век килията, където станало знаменателното събитие, била населявана от българи. Монашеското братство било под ръководството на известния духовник, българина йеромонах Йоан. За своето време той бил сред най-уважаваните духовници на Света гора и към неговото духовно ръководство прибягвали монаси от всички народности. Представил се в Господа през 1942 год.

На Богородичната икона „Достойно есть” се гледа като на особено благоволение от страна на Божията майка към българския тогава скит-обител, кръстен след тази случка „Достойно ест”, и към целия български народ и славянство. От нея са направени много чудотворни копия за православните страни. Вече едно от тях е и в България.

Православната църква отбелязва това събитие особено тържествено на празника „Св. Богородица – Достойно есть”, който се празнува на 11. юни, както и на втория ден на Великден, когато представители на всички светогорски обители изнасят с литийно шествие Богородичния образ, за да благослови Божията майка всички онези, които се подвизават и се покланят в нейната градина – Света гора на полуостров Атон.

– Мила Богородице, какво може да промени една икона, пък било и чудотворна като тази, намираща се вече в София?

– Може много, може всичко, но ако пристъпвате към нея с вяра и Любов и се молите за тези събития за вас, близките ви, обществото ви, които ви изкачват във висините на човешкото ви развитие. Но ако ни молите за изпълнение на безсмислени желания, продиктувани от фалшиви ценности, увлечения и нисък морал, тогава ще сте разочаровани.

Искаме да ви напомним на вас, българите, че вие сте много по-важни за нас, отколкото си мислите. Стига сте се вайкали за трудното си финансово оцеляване, защото има народи, живеещи в постоянен глад, в ежедневен страх за оцеляването на децата си, които изпитват трудности да задоволят и най-елементарните си човешки нужди от покрив, храна и чиста вода.

Вие сте благословени от Твореца, щом хилядолетия наред вашите предци са оцелявали, за разлика от десетки хиляди империи и цивилизации през различните епохи в развитието ви.

Вие идвате на тази планета, за да изпълните вашата народностна задача – да облекчите Прехода, като започнете да се обединявате помежду си, а и с другите народности.

– И в миналата книга ми дадохте две послания за мисията на българския народ на обединител.

– Първо ще се почне с обединение на хора с еднакво съзнание, по-високо от средностатистическото сега – по-скоро широкомащабни обединения от единомишленици, които с действията си ще осъществяват нашите желания. Имаме предвид едно по-съзнателно общество или егрегор, обединяващ души с високо ниво на съзнание. Те ще са готови да творят не само през този седеммесечен отрязък от време, избран от Твореца, а и след това. Но разбира се, за изначалното творение Творецът ще избере тези от вас, които са се потрудили да скъсат веригите на мрачното си минало и са изхвърлили и изчистили кармичния товар от плещите си.

Ако вие желаете да творите с нас, бързайте да се очиствате и да разтваряте душите си за Любовта ни. Може да използвате този призив например или другите, с които сме изпълнили всичките си три книги.

Мили Боже, Богородице, небесни светли Учители и Родители! Изчистете ни в съзвучие с вашия свят. Искаме да отговаряме на изискванията Ви за чистота в структурите ни, мир в душите ни, съвършенство в помислите и решителност в деянията ни, променящи към справедливост несъвършения ни свят. Желаем промените да настъпят плавно, леко и здравословно за нашите души и тела.
Амин!

А ето и по-кратичък вариант:


Мили Господи, Светли Учители и Родители, дошло е времето на златните промени в моята душа и в земния ми живот. Сторете тъй, че да е лесно и спокойно, в мир, светлина и хармония, за най-висше благо на всички.
Амин!

Или още по кратко :

Желая мир, Любов и светлина, събрани в едно, да залеят мен и цялата Земя!
Амин.

– Този седеммесечен портал който ни очаква е един доста голям интервал от време. В книгатa ,,Връзка със Свелината” , мила Богородице, ти ни даде информация за три квантови врати по няколко денонощия само, в които можехме да влизаме за изчистване, донастройване и адаптация в разстояние на 3-4 минути .

– Ти приемаш точно нашите слова, но трябва да останеш неподвластна на самолюбието, самохвалството, възгордяването и алчността човешка. Това са качествата, които най-често ни разделят с нашите приемници .

Ще го има този продължителен във времето според разбиранията ви портал, защото сам Творецът го реши, виждайки бързия ви възход напоследък и събуждането ви за вибрациите на Любовта и мъдростта. И ако го заслужите, ще ви отваряме и още нови врати, но ако видим, че оползотворявате отговорно този шанс, даден ви от Твореца.

Така по-лесно и постепенно ще се слеят двата ни свята и вашият свят по-лесно ще поеме от вибрацията на мира и стремежа към съвършенство в междучовешките, междудържавните, междуетническите и междурелигиозни-те ви отношения. Вие постепенно ще се променяте, както и вашите предци преди векове и хилядолетия са се видоизменяли .

– А как максимално да го оползотворим?

– Когато сте в този отрязък от време, връзката ни ще е много по-силна и директна, отколкото сега. По-осезателно ще чувствате небесната енергия, с която ви заливаме. Това, от една страна, ще засилва вярата ви, че ни има и че сме до вас, а от друга, ще ви променя и в едни по-добросърдечни, по-човечни и милозливи хора, проявяващи взаимопомощ към слабите, гладните и застрашените от смърт. Ще мислите и ще се грижите за живота и здравето на вашата планета и всички живи същества.

Освен това и сам Творецът ще слиза при много от вас, за да ви дари със своите небесни благоволения и различни чудодейства, както ги наричате: Например да виждате светлинните тела на хората около вас , самите ангели и архангели под най-различна форма. На едни ще им се разкрива Дева Мария, на други Бог Иисус Христос или някой от другите Владици на Светлината, грижещи се за вашата планета и галактика. С трети Бялото Братство ще се свързва. А най-напредналите в своето развитие и сам Творецът ще ги посещава. Може и всички Те да ви навестяват. Различно ще е за всеки в зависимост от особеностите на светлинната му структура и вибрационната й характеристика. Тя ще е функция на чистотата ви. Затова ви даваме тези книги, та когато сте в единение с тях, да ви изчистват, оздравяват и усъвършенстват така, както е замислено от Твореца. Но най-важно е да прилагате в живота си съветите, които сме ви дали.

Този, желан вече от много от вас, процес на отваряне за небесния свят се случва и сега, но в Новата 2013 година до месец осми ще е много по-лесен за тези, които не са проспали това преходно сегашно време. Важно е да се погрижите за промяната на целите си в живота, за издигане на морала си, да загърбите суетния си живот в името на духовното си израстване.

Ще дойде време, когато ще затрептите във вибрациите на Любовта. Но за да се случи по-леко и спокойно, трябва да вървите заедно, обединени от обичта, рамо до рамо. Когато единият се спъне, другият да го подкрепи, когато единият падне, другият да продължи и така до победата на Светлината във вашите души и действителност.

Вие не сте сами! Сега е време, когато идваме при толкова много от вас, диктуваме книги, даваме ви мисли, чувства, сънища и подтик за усъвършенстване на вашите души.

Заливаме планетата ви с потоци, с облаци от изначална Любов, та да я усетите, да повишите сензитивността си. Така по-лесно ще направите този скок в съзнанието, в еволюцията си, така чакан от толкова много висши духовни същества, а и от по-развити от вас планетарни цивилизации.

Искаме да ви кажем, че в Новото време няма да има хора в беди, умиращи в нищета, във финансови тревоги, в самота, изоставени от децата и близките си. Всички ще сме хванати за ръце в едно и тревогите на единия ще бъдат потушавани от Любовта на другите; затрудненията на единия ще бъдат разрешавани с помощта на останалите.

Така постепенно вашата човешка цивилизация ще извърви своя път на промени, нареждащи ви сред най-развитите планети във Вселената. Мъчно ни е като ви гледаме как страдате, как живеете в нищета, докато шепата властимащи се разпореждат с всички блага, които ние сме определили за всеки един от вас. И на това ще му дойде края така, както са приключили и най-жестоките времена в човешкото ви развитие с войнстващите цивилизации или по-късната епоха на всеобхватните войни – войните с различни оръжия за масово поразяване.

Личната връзка с иконата и бъдещето пред човечеството

Дошло е време за опомняне и затова сме тук при вас. Затова и ви даряваме с небесни извори на нашата Любов – като днешната икона, до която ти вече се докосна.

– Наистина имах невероятни преживявания в близост до дарената атонска икона „Достойно есть” в софийския храм-паметник „Александър Невски”.

Опашката вчера беше дълга, чаках часове наред отвън пред храма, но това не ме уплаши. Когато приближих на десетина метра от иконата, започна много силна вибрираща енергия да ме залива цялата от ръцете до краката. Започна да ме стяга и сърцето и се появиха даже болки в него.

– И какво направи?

– Зарадвах се на случващото се, не се уплаших, а започнах, мила Богородице, да ти благодаря. Приех го като пореден Божи дар за мен – знаех, че почистваш за сетен път несъвършения ми храм човешки. Сигурно отлюспваше някои от загнездилите се в мен несъвършени записи от сегашния или минали животи. Често стари наши негативни емоционални мисловни модели, заседнали в сърцето ни, са причина за различни неблагополучия в здравето и в живота ни.

Важното е в подобни ситуации човек да не се изплаши, а да изпита благодарност от небесното общение. Всички ние имаме по-малко или повече кармичен товар от миналите си въплъщения, а и от този си живот. Нямаме ли карма за отработване, не може да сме живи на Земята. Колко е хубаво, че с ваша помощ по време на такива преживявания се разделяме с една голяма част от нея. Но не по-малко важно е, когато човек си получи изцелението, помощта или небесния дар, да се постарае да го задържи, като внимава за морала и действията си, като промени целите си в живота.

Аз винаги съм усещала мощта на иконите, сътворени с Любов, и зная, че при изографисването на църковните икони се изисква спазване на строги канонични правила: Иконописецът трябва да пости 40 дена преди това и да я рисува в пост и молитва. Спазването на тези задължителни условия засилва мощта на връзката на художника на иконата с небесния свят. Именно такива икони, създадени в молитви и благочестие от вярващ човек, на чисти места, правят възможна връзката ни с Бог и имат мощта да лекуват и помагат. Затова и иконите, сътворени в светогорските манастири в Атон, толкова много са се ценели в миналото и досега. А може би не е случайно, че първият ми, макар и кратичък разговор с теб, мила Богородице, се случи в Германския манастир, който е бил подвластен на Атонския български манастир.

– А какво се случи след това? Хайде, разкажи.

– До иконата „Достойно есть” в храм-паметника „Александър Невски” от двете й страни стояха двама светогорски монаси. Единият раздаваше на всеки поклонник по една малка книжна иконка копие с молитвата „Достойно есть” отзад, а другият – листовка с историята на иконата. Всеки от нас долепяше твоето изображение до голямата икона. Помолваше се кратичко за най-важното и после бързо идваше ред на следващия. Така чакаш с часове и после минаваш набързо след няколко минутки общение с иконата.

Когато се пътувах към дома си, извадих да погледна още веднъж подареното ми Твое изображение. Какво беше изумлението ми, когато ясно съзрях проблясващо лилаво сияние около книжната иконка. Странна е човешката природа – хем го виждаш с очите си, хем ти е трудно да повярваш. След десетина минути, извадих иконката повторно. Много ми се искаше чудото да се повтори. Развълнувах се и очите ми се изпълниха със сълзи, когато лилавото сияние отново проблесна, появявайки се около нея. Невероятно изживяване!

Благодаря ти, мила Богородице, за този пореден подарък, засилващ вярата ми във вас! И все пак какво искаше да ми кажеш пред иконата – нямах време за разговор с теб?!

– Исках да ви кажа, мили деца, колко много ви обичам всички вас, които сте дошли да ме почетете. Тук поемате от Божията благодат, която се излива и ще се излива изобилно от моя лик във вашата столица към страната ви и към света.

В този седеммесечен отрязък от време добрите ви желания ще бъдат изпълнявани много по-лесно, защото енергията на Любовта ви, с която ще ни дарявате, ще бъде преумножавана многократно и така ще сме по-ефективни като творчески екип – вие, хората, и ние, вашите родители и учители.

През този период от вашите мисли, чувства и най-вече творчески действия ще зависи много повече, отколкото от кармичните ви записи. Лично Творецът ще изтрива една голяма част от кармата на тези от вас, които са се събудили за духовното и прилагат добротворството, честността и лоялността в междучовешките ви взаимоотношения.

В този седеммесечен отрязък всички ще можете по-лесно да творите добрини, но ще има и един времеви интервал, в който най-високо развилите съзнанието си човешки същества ще творят редом с Твореца. Те в съзнанието си ще са новите хора на шестата раса. Няма в творенията си да облагодетелстват единствено роднините, приятелите си, както сега го правите, а ще се ръководят от чистотата и честността на добрите си намерения в съответствие с изискванията на Новото време.

– А какво ще стане със златните, кристалните деца, за които ни разказахте в предишните книги?

– Та те са вече по вашата земя – някои като кърмачета, други в предучилищна възраст, трети се подготвят и чакат въплъщение. Пазете си ги! Те ще са вашите духовни и държавни лидери в идните времена Внимавайте! Те са специалните деца на Новата раса. Не им вменявайте мисли за нередност за психически разстройства заради дара за общение с нас, с който сме ги дарили. Те ще ви изведат към Светлината на Златния век, в който ще влезте до няколко десетилетия.

През този седеммесечен портал активизирайте събиранията си вие, хората с по-високо ниво на съзнание. Молете ни активно кога сами, кога на групи да изчистим вас и близките ви от една голяма част от кармата ви и това да е лесно и здравословно. Така ще творите по-ефективно новите промени с мисли, чувства, представи и творчески дела. Така по-лесно ще изникнат и ще се материализират в живота ви създадените от нас и вас и закрепили се в действителността ви енергийни модели на добрите събития за вас и света.

– А ще получаваме ли по-лесно изцеления и помощи за различни обикновени житейски събития в живота ни – намиране на подходяща работа например , истински приятели, подходящ партньор в живота и т.н. ?

– Разбира се! Та нали по време на този времеви директен портал връзката помежду ни ще е по-малко енергоемка. По-лесно и вашите близки ще се събуждат за светлината на новото време, която обилно ще облива телата им. Творете смело с молитви, мисли, представи и правилни действия най-вече. Това ще е благодатно време за цялата ви цивилизация,.

Но това не означава, че тъмнината ще спи, забравила напълно за вас. Тя ще ви напада, както и сега се случва. Ще продължавате да отработвате и старата си останала карма, но ще творите и много съвършенства – новите промени, закрепващи се във вашата действителност. Постепенно много по-бързо ще се очиства личната, родовата, националната и планетарната ви карма с помощта на Твореца.

Ако видим, че наистина оползотворявате отговорно този шанс, даден ви от Създателя – Вседържител, ще ви чакат нашите небесни дарове и поредни времеви врати за връзка с нас, които ще отваряме пред вас. Целта е вашето по-лесно изчистване и адаптиране за навлизане в Златния век на развитие на човечеството ви. Вярвате или не, всички вие постепенно ще се променяте заедно с живота около вас.

– Освен светлинките, които често просветват, сега около мен се появи неочаквано и една лилава голяма окръжност отстрани на монитора ми.

– Така Аз, Богородица, а и Владиците на светлината, ти се появяваме, за да те зарадваме, а и да подкрепим истинността и важността на това, което ви говорим. А точковидните и по-големички бели и лилави светлинки, които често те спохождат, са ангелите и архангелите, които ни съпътстват. Те кръжат около всички вас, когато ги повикате или добротворствате в живота си, само дето не ги виждате. Но затова пък всеки от вас има сърце за връзка с нас – вслушвайте се в неговия зов

- Моля Ви, направите така, че всеки от нас да ви вижда, да има енергийните усещания при единението си с вас – така, както вече е с мен.

- Ще дарим с дара на директната връзка тези от вас, които са готови, а те с всеки изминал ден стават все повече.

Искаме отново да ви напомним, че да сте българи, е чест и отговорност в днешните времена на прехода между старата и новата епоха. Обединявайте се, сплотявайте се всички вие, докоснати от нашите слова и небесна Любов.

Когато ви заливаме с потоци Любов от небесния свят, от иконите в храмовете ни, от сакралните места и свещени енергийни центрове по земите ви, както и чрез хората, които са ни приели в собствените си тела, тогава ще се извършват благодатните промени в светлинната ви структура и в светогледа ви. Те ще ви приближават до светлинния морал на Златната епоха в развитието на цивилизацията ви.

Често сте изнурени и измъчени от препятствията по нелекия си земен път, но така постигате нужните прозрения, мъдрост и истина в живота си. Когато вървите към съвършенството, ние винаги дохождаме. Подкрепяме ви, когато ви е трудно, обнадеждаваме ви, когато сте загубили почва под краката си, ощастливяваме ви, когато сте си го заслужили.

Обичаме ви, наши мили чада и аз, вашата обична Майка и Богородителка Дева Мария, никога не се изморявам да ви го напомням. Бях като вас, обикновен човек от народа, но успях да извърша голям скок в развитието си и да се издигна до небесата в рамките на един човешки живот. И вие го можете, но сте затлачени и блокирани от собствените си погрешни представи за своите способности, ограничаващи вашите възможности.

Не забравяйте колко съм ви предана! Със своето всекидневно застъпничество пред Твореца се старая да приближа до вас, човечеството, най-светлите и плодоносни записи за вашия живот и развитие.

Мир, хармония в душите ви, небесна Любов в сърцата ви и благополучие в живота ви ще властват в новите времена. Но за да се случи, трябва да не ни забравяте! Моля ви, мили мои деца, да ме дарявате всекидневно с вашата човешка енергия на Любовта. Тя захранва моите тела и ме прави неподатлива на мисли за отстъпление. Когато нахлуе в мен, ставам дръзка, смела и непобедима в добрите дела за всеки един от вас и живота на планетата Земя.

А сега до мен са и всички Владици на Светлината, Бялото Братство и сам Творецът, събрани ведно, за да ви засвидетелстваме своята подкрепа и родителска Любов.

Дева Мария, всички Владици на Светлината, Бялото Братство и Творецът

Амин!

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.