Посвещение

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Превод от немски – Лилия Нанева

Поради дълбоко лични причини тази книга бе написана като роман. Но във всяка една от думите читателят, ако има сетива, ще съумее да съзре истината.

Уведомяваме читателя, че съвременните събития са станали в Унгария от началото на нашия век до края на Втората световна война. Някои изрази са запазени като реални, тъй като са непреводими, за да се избегне необходимостта да бъде изменен контекстът и да се предотврати двусмислието при излагането на някои обстоятелства.
Издателят на оригинала

„В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци.“

Битие 6:4

Съдържание:

Предговор 9
Въведение 11
Пробуждане1, 2  15
Лъвове и светлина 22
Родителите ми не са „моите родители“ 24
Слънчевият изгрев е съвсем различен 29
Искам да си замина оттук 32
Жадувам за приятелство-единение 37
Червеният човек 39
Бъдещето ми се очертава 41
Любовта и свързаните с нея проблеми 45
Първа среща със смъртта 48
Първи видения от бъдещето 51
Миналото се пробужда 53
Втора среща със смъртта 57
Мрак 60
Поврат 65
Борба да намеря светлината 1, 2, 3 70
Обет 81
Проблясък 84
Видения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 88
Зазоряване – Аюрведите 1, 2, 34 112
Озари ме светлината 124
Бележка на авторката 126
Миналото става настояще 1, 2, 3, 4 129
Той 1, 2, 3 136
Божиите синове 144
Години на подготовка 1, 2, 3, 4 151
Дървото на познанието на доброто и на злото 164
Дванадесетте двойки качества 1, 2, 3 170
Лъвовете 179
Упражнения в телепатия 182
Бъдещето 1, 2, 3 186
Бо-Гар и жезълът на живота 1, 2 198
За учението на Птаххотеп – седемте октави на
трептения и кивотът 1, 2, 3, 4, 5  204
Формата на пирамидите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 220
Откъси от Книга на пророк Иезекииля 234
Четирите лица на Бога 1, 2, 3, 4 235
Епохите на света 1, 2, 3, 4 255
Последни приготовления 1, 2, 3, 4, 5 266
Посвещението 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 281
Като жрица 314
„Ние пак ще се видим“ 1, 2, 3, 4  319
Лъвът 1, 2 328
Мъгла и ново пробуждане 1, 2 335
Роо-Кха и дванадесетте таблетки 1, 2, 3, 4 344
Младият жрец се появява 350
Има и Бо-Гар 353
Изпитанията се повтарят 357
Последни акорди 361

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.