Бележка на авторката (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Далеч съм от мисълта да дам историческа картина на Египет. Един човек, който живее някъде, няма никаква представа за своеобразието на своята страна и не наблюдава от етнографска позиция обичаите, езика и религията. За него всичко е съвсем естествено. Той е човек, има си своите радости и болки, както всеки човек във всяко друго време, защото човешкото си остава винаги едно и също. Моят разказ засяга само човешкото, а не етнографията и историята. Аз съзнателно наричам всичко с днешните понятия и не исках да отразявам древноегипетската атмосфера с думи, които звучат като от древността. Учението на върховния жрец Птаххотеп предавам на съвременен език, за да го разберат сегашните хора. За всички религиозни символи също избрах съвременни названия, за да разберем какво означават тези символи. Днешният човек ще разбере по-добре, ако кажа Бог, отколкото ако употребя за същото понятие египетското име Птах. Ако кажа Птах, всеки ще си помисли: „Аха, Птах, египетският бог.“ Не! Птах не беше египетски бог, а древните египтяни така бяха нарекли на своя език Съществото, което ние наричаме Бог. Ще приведа и други примери – Сатаната за древните египтяни е Сет. Ние усещаме точно какво означават двете думи „Бог“ и „Сатана“. Докато думите „Птах“ и „Сет“ не ни говорят абсолютно нищо, за нас те са празни, сухи и безсъдържателни. Изразът „Логос или творческо начало“ също ни казва повече, отколкото „Соколът Хор“. Преди хилядолетия електричеството си е било електричество, а пък атомът -атом, само че хората са ги наричали по друг начин. Никой не бива да ме обвинява в анахронизъм, когато например върховният египетски жрец говори за „верижна реакция“! Съзнателно не искам да наподобявам тогавашните наименования.

Творческото начало преминава през пространствата като сокола Хор и създава светове. В него е въплътен Божият закон, затова Хор носи на главата си скрижалите с десетте Божи запо¬веди

Фараонът Хефрен – В Каирския музей.

Фараонът е образ на Бога. Творческото начало, соколът Хор, му нашепва божествената истина. Посветеният слуша неговия глас и му се подчинява.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.