Зазоряване – Аюрведите III (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

- Защо държите ревниво вашето знание в тайна? Защо това трябва да бъдат тайни? Защо да не може цялото човечество да се радва на благословията на това изкуство? Защо не въведете и английските лекари в това познание?

Аюрведистът гледал известно време пред себе си, сетне продължил:

- За да се приведе животът от латентно в активно състояние, е нужен източник на енергия. Яйцето например, за да се излюпи от него пиленце, трябва да бъде оплодено от петел. При нашия препарат е нужен източник на енергия, която да активира в златните молекули латентните енергии и да приведе материята от неживо в живо състояние. Този източник на енергия е самият човек. Оплодителната сила може да се проявява не само чрез тялото, а и на друго ниво, като енергия. Например хипнотизаторът проявява своята оплодителна сила на духовно равнище и може да прониква с нея в душите на други хора и да привежда там различни енергии от латентно в активно състояние, точно както един негов сперматозоид може да оплоди една яйцеклетка и да даде началото на нов живот. За да се породи един процес в различните вещества – в този случай златото, – човек се нуждае от излъчването на собствената си жизнена енергия. Ако обаче той изразходва тази сила чрез половите си органи, тогава привежда в латентно състояние онези нервни центрове в себе си, които са необходими, за да се излъчи жизнената енергия в нейната нетрансформирана първична форма. Тези нервни центрове се отварят и затварят автоматично. Мъжът насочва тази енергия или към половите си органи, или към висшите си нервни центрове, но в никакъв случай не може да насочи жизнената си сила към двата си органа едновременно! Разбирате сега защо, когато един баща посвещава сина си в тази наука, синът, наред с клетвата за мълчание, полага и клетва за абсолютно полово въздържание. Затова синът получава посвещението си едва тогава, когато е създал семейство и вече има няколко сина, за да не се прекъсва веригата. Покажете ми един западен лекар, който би живял в пълно въздържание заради това познание! Доколкото имаме опит, повечето от вашите лекари целят точно обратното – да спечелят със знанието си колкото е възможно повече пари, за да могат да задоволяват низшите си инстинкти. Мнозина са били вече при нас и са искали да изкопчат тайните ни с най-различни средства. Ние сме разбрали, че тяхната цел е да трупат богатства на базата на тези знания или да задоволяват само суетата си с изтръгнатите от нас тайни, за да се прочуят те самите. Затова сме предпочели мълчанието. Има печални факти, чуждите власти в нашата страна дори са заповядвали да бъдат подлагани на мъчения и изтезания наши аюрведисти-практици, за да изтръгнат от тях тайната. Затова чужденците вече не намират нито един посветен аюрведист. Никой не иска да признае, че знае нещо. Бяхме принудени да носим маски и да се превърнем в „загадъчни ориенталци“. Цената на този урок бе много висока. Трябва все пак да споделя с вас, че през всички тези години при нас са идвали от чужбина и лекари, истински добри човеци, които са се стремели да узнаят тайните ни само за да помагат на други хора, и те не са се поколебали да положат клетвата за Брахмачария (полово въздържание). Те са получили посвещението и работят заедно с нас. Ала, също като нас, и те премълчават това, което знаят. Ако човечеството се развие до такава степен, че повечето лекари заявят готовността си да се откажат от сексуалните си удоволствия, за да могат да лекуват, от този момент нататък посветените аюрведисти ще им разкрият своите истини и тайни. Но засега хората от западните страни са настроени да използват всяко откритие, за да си вредят. Какво стана след откриването на динамита и на самолета? Нови видове оръжие! А какво бихте направили, ако узнаете тайната на космичната енергия и на още по-висшата жизнена сила?… Нови възможности да се изтребвате един другиго и да печелите още повече пари! Войната е голям бизнес! А за какво е този бизнес? За какво са толкова много и все повече и повече пари? За да увеличавате удоволствията си, да потъвате още по-надълбоко в сексуални радости и извращения. И още питате защо не издаваме тайните си! Чуждите лекари изобщо не ги искат! Щом чуят, че заради това ще трябва да се откажат от удоволствията си, вече не се интересуват. Те изобщо не вярват, че за тази ниска цена ще получат тайната на цялостния живот. Много по-лесно е, без да са направили нито един опит за лично усилие, да подиграват и осмиват хората от Изтока. Повечето чужденци изглежда мислят, че най-висшето щастие на земята е задоволяването на сексуалните инстинкти. Как искате да опознаете огромната сила, която притежава един одухотворен човек, щом никога не се опитвате да я постигнете? Тази сила не може да се придобие нито с пари, нито с власт. Цената е отричане! Ала човекът, който е заплатил тази цена, открива после, че не се е отрекъл от нищо, защото вместо тленното и преходно щастие е намерил безсмъртното и вечно блаженство. Никой не може да направи по-добра замяна! Но няма да дискутираме по това. Тези тайни не могат да се обхванат с ума. Духът не може да се разбере, той може само да се преживее, дух можеш само да бъдеш! Оставяме чужденците да продължават напред по пътя на интелекта. Те вече са постигнали доста и ще постигат още повече. Но „върховните истини“ остават скрити за човека на логиката, който никога не познава блаженството на чистото АЗ СЪМ, към което води пътят на себеотричането. Те направиха от източния йога герой от хумористичен вестник, карикатура. Чудно ли е тогава, че посветените не издават тайните си, а се оттеглят и остават недостъпни за хората от Запада? На вас разказах толкова много, защото виждам, че искате да изучавате нашата наука не от любопитство, а от дълбоко желание на душата. Търсите истината, търсите Бога! На такива хора сме готови да помогнем. Ще ви дам един съвет: ако искате бързо да тръгнете напред, ако искате да проникнете по-дълбоко в тайните на човешката същност и на живота, занимавайте се с йога!“

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.