Формата на пирамидите 6 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Когато при смъртта на такъв човек висшият Аз се отдели от тялото, Сатаната остава пак в трупа като закон на материята. Той е бил станал Сатана чрез оживотворяващата сила на висшия Аз в съзнанието. Обаче съзнанието на човек, който се е идентифицирал със закона на материята и така е станал самият той сатанински, умира със Сатаната и след смъртта няма никаква следа от неговото съзнание. Сатаната го отвлича – като свой роб, в мъртвата материя, в тъмнината, в света на безсъзнателността, при себе си. И обратното, съзнанието на човек, който се е отъждествявал със закона на Божия дух и му е служил, остава будно след смъртта, напуска тялото и – освободено от веригите на изолацията в материята, се влива във вечната Светлина, в Бога.

Двата лежащи един в друг тетраедъра показват двата полюса на сътворяването в състояние на абсолютно равновесие. Цялото Творение – в света на действието и движението, почива върху това божествено равновесие. То е изначален закон на всички форми, включително и на кристализирането на материята. Както видя сама, около божествения тетраедър е изграден кубът – първичната форма на материята. Образуващите тетраедъра триъгълници са идентични с вътрешните равнини, свързващи върховете на куба. Всеки човек също има в своя вътрешен свят допирна равнина с божествения висш Аз. Именно поради това той може да намери собствената си божествена същност само в своя вътрешен свят и никога няма да я открие вън от себе си. Според Божия закон, ако се насочва навън, човек бива въвличан зад все по-плътни и по-плътни бариери, докато след много мъки и страдания открие най-после божественото.

Нека видим сега кои кристални форми се изграждат на базата на куба. Вземи шест геометрични фигури с формата на покрив на къща, чиято долна основа съответства точно на стената на куба, и постави тези фигури върху стените на куба така, че „покривите“ винаги да се допират с различните си страни.

Тогава ще получиш едно геометрично тяло, което наричаме додекаедър, – образувано от дванадесет еднакви равностранни петоъгълника. Додекаедърът съдържа в себе си други закони за дългия път на съзнанието. Нека видим резултата, който се появява в последната кристална форма от тази серия: това е образуваният от двадесет равностранни триъгълника икозаедър. Значи от тетраедъра могат да се развият нови три, а със самия тетраедър стават четири хармоничните кристални форми, оградени от еднакви стени: тетраедърът, кубът, додекаедърът и икозаедърът.

Образуването на хармонични кристални форми е възможно само от триъгълници, четириъгълници и петоъгълници. От триъгълници се състоят тетраедърът, октаедърът и икозаедърът, от четириъгълници – само кубът, а от петоъгълници – само додекаедърът.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.