Формата на пирамидите 7 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

С изключение на октаедъра, ти познаваш вече всички тези геометрични тела. А октаедър се получава, като построиш от една точка три равни отсечки в трите измерения – една по дължината, една по ширината и една по височината, но под ъгъл 45° спрямо другите две, като средата на отсечката, свързваща краищата на дължината и ширината, съвпада с проекцията на височината и отстои на еднакви разстояния от краищата на трите отсечки. Ако свържеш тези краища, ще получиш осемте триъгълника, които образуват октаедъра. Значи октаедърът се състои от две пирамиди с долепени основи, като едната е обърната – с върха надолу.

А сега внимавай много добре: ако върху всяка равнина на трите измерения (т.е. ширината, дължината и височината на куб) построим навън в пространството такива пирамиди, ще получим неизброими октаедри. Обаче тези октаедри въпреки това няма да изпълнят пространството, а навсякъде между тях – точно както във вътрешността на куба – ще има тетраедри, които са извън триизмерните равнини! Можеш да разделиш пространството на безкрайно големи или безкрайно малки октаедри – тетраедрите, намиращи се извън триизмерните равнини, са и ще бъдат винаги налице.

Значи триизмерното пространство, във всяка от своите точки, се основава на божествения тетраедър, който означава абсолютна хармония и пълно равновесие. По същия начин цялото проявено Творение, във всяка своя точка, се основава на божествеността, която стои над всяко проявление, съдържа се в себе си и остава неизявена. Бог присъства навсякъде, той е вездесъщ!

Но да се върнем към геометричните тела, които са включени едно в друго или са наложени едно върху друго: тетраедъра, куба, додекаедъра и икозаедъра. Искам да насоча вниманието ти към други закономерности и взаимовръзки. Ако вземем половината от броя на стените на всяко от тези тела (тетраедъра, куба, додекаедъра и икозаедъра) – 2, 3, 6, 10, – и умножим тези числа едно по друго, ще получим числото 360, броя на градусите на окръжността и кръга. А ако съберем тези числа, ще се получи числото 21 – т.е. 3×7- възможните връзки на ключовото число седем в триизмерния свят.

Птаххотеп престава да говори, а аз стоя няма и като зашеметена пред Него.

- А сега си върви, детето ми – казва той, – за днес стига толкова. Следващия път ще говорим още за четирите стени на пирамидата. В тях се съдържат и други истини. Ако искаш да постигнеш съвършено себепознание, те ще бъдат много важни за тебе.

Покланям се и си тръгвам.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.