Книга на пророк Иезекмиля (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

(откъси)*

Глава 1

4. И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, -

5. …В средата му пък се виждаше подобие на четири животни, – и такъв беше видът им: приличаха на човек,

6. и всяко имаше четири лица, и всяко от тях – четири крила…

10. Подобието на лицето им бе: лице човешко и лице лъвско от дясна страна у всички четири; а от лява страна – лице телешко у всички четири и лице орлово у всички четири.

12. И върввяха те, всяко в посока на лицето си; накъдето духът искаше да отиде, там и отиваха; когато вървяха, не се обръщаха…

14. И животните бързо се движеха насам-натам, както бляска светкавица.

15. И гледах животните, – и ето, на земята до тия животни по едно колело пред четирите им лица.

16. Колелата и направата им изглеждаха, както изглежда топаз, и всички четири си приличаха; и по изглед и по направа бяха като че колело в колело.

17. Когато вървяха, вървяха в четирите си посоки, когато вървяха, не се обръщаха.

18. А наплатите им – високи и страшни бяха те; наплатите им у всички четири наоколо бяха пълни с очи…

20. Където духът искаше да отиде, там и те отиваха; където и да тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с тях, защото духът на животните беше в колелата…

22. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им…

26. А над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир; а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му.

27. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо…

28. Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.

Глава 2

Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком…

Цитирано по „Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет“, издание на Светия синод на Българската църква, София, 1993 – бел. Прев

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.