Четирите лица на Бога 4 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Отделните зодиакални знаци притежават следните качества:
Овенът спомага нещо да се появи изобщо в този свят, да се роди. Също и тогава, когато времето на раждане не е под знака на Овена! Защото всяко рождение носи в себе си, независимо от външния свят, следователно – от зодиакалните знаци, енергията на началото, която наричаме Овен, както навън – върху звездното небе, така и вътре във всяко същество. Това е абсолютната зодия Овен във всяка форма на проявление. А точно така стоят нещата с всички проявления и аспекти на четирите лица на Бога. Има едно вътрешно, абсолютно проявление и едно външно -относително.

После едно живо същество трябва да пусне корени в новата среда. Това става с помощта на Телеца. Новото живо същество приема храна и я асимилира. По този начин се създава материална връзка с този свят и снабдяване на тялото с всичко, което е необходимо за живота му.

По време на действието на Близнаците, понеже живото същество започва да събира опит, неговите пътища се разклоняват като клони на дърво. То върви в различни посоки и получава разнообразно знание.

В Рака то се оттегля у дома си и преработва своята духовна плячка, опитностите, които е натрупало. Започва образуването на неговото ядро.

Благодарение на даряващото живот огнено въздействие на Лъва живото същество става зряло и сериозно. То развива своите сили и способности и изпълнява земния си дълг: създава ново поколение и става баща на семейство.

Дева носи реколтата и човек прибира в хамбара плодовете на своята дейност. В глъбините на душата му се развива божественото дете: универсалната любов!

Във Везни делата му биват претеглени, съразмерват се положителните и отрицателните. Вниманието му се насочва към двете страни – както към светската, така и към духовната. Той хармонизира тези два свята в себе си до съвършено равновесие и осъществява божествения вътрешен закон, който стои над всичко относително.

В Скорпион настъпва великият обрат: той трябва да одухотвори и да постави в служба на обществото божествено-сътворяващата енергия, която се е проявила като сила на инстинкта. Това обаче означава, че той трябва да преодолее напълно своята личност. Човекът преживява мистичната смърт на своята личност и възкръсването и безсмъртието в духа. Оттук нататък той престава да служи на материализма – лети високо горе над земята, в пълна свобода на духа като орел, като сокола Хор.

Благодарение на действието на Стрелеца той става велик учител, като самият кентавър – същество, надраснало животинското, което употребява своето животинско тяло само за да постигне по-бързо голямата цел, която вече ясно вижда. Мислите му прорязват със светлината си гъстите облаци от тъма и незнание – като светкавици. Той предава опита си на следващите поколения.

Чрез Козирога в сърцето на човека се ражда божественото дете -универсалната обич-любов. Той става тъждествен с божествения си висш Аз и се осъзнава в него. Бидейки като прозрачен кристал и сътворявайки, прави външно видимо роденото в сърцето му божествено дете. Чрез своите думи и дела изявява космичната любов.

Във Водолей човекът излива всички свои съкровища. Той е станал лъчезарното дете на Бога, което стои високо, неподвластно на половия нагон. Излъчвайки себе си, извор е на най-висшата духовна енергия. Започва процесът на преобразуването, на дематериализирането.

В знака Риби той преживява сливането със своята скрита, допълваща го половина. Това обаче означава унищожаване на материята. Той се връща у дома, обратно в небесната си родина, в единството на всичко, в Бога. Съзнанието му се влива в космичното съзнание, той напуска тялото си и завършва земния си живот.

Това е пътят на човека, дори и тогава, когато той все още не е достигнал най-висшата степен на съзнание. Степените на развитие биха могли да бъдат различни, ала кръкът на развитието си остава все един и същ.

А противостоящите зодиакални знаци се допълват взаимно по следния начин:

Могъщата импулсивна сила на Овена се регулира от Везните чрез закона, който обуздава дивите и слепи енергии на Овена и ги направлява в правилната посока.

Очакващата зачатие енергия на невястата от знака Телец допълва и задоволява силата на инстинкта на Скорпиона.

Оттеглящата се в собствения си дом майчинска енергия на Рака допълва кристализиращото, детераждащото излъчване на Козирога. Новороденото дете е свързано с дома.

Бащинското излъчване на Лъва намира допълнението си в детската енергия на Водолея. Бащата подкрепя, пази и възпитава детето.
Жадното за знания момче от знака Близнаци получава знанието, за което копнее, от великия учител – Стрелеца.

Небесната Дева, която носи божественото дете в свещената си утроба, получава храната от мистичния свят на двете Риби.
Е, сега вече познаваш излъчванията на четирите лица на Бога, отразени във въздействията на зодиакалните съзвездия. Но за да разбереш правилно живота на Вселената и живота на мириадите живи същества – значи и своя, – трябва да знаеш, че кръгът на проявленията с дванадесетте енергийни центъра обкръжава всяка точка във Вселената, независимо от зодиакалните съзвездия. И понеже четирите лица на Бога никога не могат да се обърнат или да се извъртят, всеки зодиакален знак излъчва на различни посоки различни енергийни лъчения. И тъй, излъчването бива обусловено от постоянната посока на четирите лица.

Да вземем например съзвездието Лъв. То изпраща по посока на Земята характерното за Лъва излъчване; но към небесните тела, които са разположени от другата страна, в обратна посока, то излъчва енергията на Водолея; на запад – енергията на Орела; на изток – енергията на Телеца; а в северно-северозападна посока – енергията на Дева; в западно-северозападна посока – енергията на Везните; и т.н., във всяка посока различно излъчване!

Сега разбираш, че тези излъчвания зависят не от мястото, значи не от групата звезди, а винаги от посоката, от която идват. Както вятърът, когато духа от една и съща точка в различните посоки и има различни действия, точно и винаги свързани с отделните посоки.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.