Епохите на света 1 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Стоя пред Него. Той започва:

- Земята и нейните жители още не са осъзнали енергиите, които планетата получава от космоса, следователно не могат да ги овладеят и да ги преобразуват според волята си. Земята приема излъчванията на космоса, постоянно се къпе и плува в тези енергийни вълни. Всичко случващо се на Земята е непосредствена реакция и резонанс на тези вибрации.

Слънцето повишава и усилва многократно вибрациите на съзвездието, в което се намира в момента и заедно с което излъчва енергията си към Земята! Възникването на четирите сезона е свързано именно с това.

Движенията на Земята предизвикват впечатлението, че звездното небе се върти не само около нас, а извършва и други движения. Едно от най-важните движения на планетата ни е това, че оста й описва повърхнина на конус. Едната крайна точка на оста й остава приблизително на същото място, докато другата описва кръг. Чрез това движение на планетата точката на пролетното равноденствие бавно се премества по космическата спирала, гледано от Земята – назад.

Периодът, за който земната ос прави една пълна обиколка по тази траектория – като започне от точката на пролетното равноденствие в зодиакалния кръг, за да се върне пак в нея, съответства на 25 920 земни години. Ние наричаме това космична година. Това число, разделено на дванадесет, дава един космичен месец – 2 160 земни години – времето, през което точката на пролетното равноденствие преминава през едно зодиакално съзвездие.

Вибрациите от космоса упражняват такова въздействие върху Земята, че влияят и върху световната история. Водещите идеи в религията, науката и изкуството са отражение на излъчването на съзвездието, в което се намира точката на пролетното равноденствие по време на един космичен месец. Въплътените на Земята духове – човечеството, постоянно трябва да приемат и се приспособяват към някоя нова епоха, като реализират специфичните за тази епоха идеи.

Един народ е голяма група духове – въплъщение на определени енергийни концентрации. Всяка епоха донася друга група духове, друга раса на Земята и едва когато тя изпълни задачата си (да осъществи новите идеи и да доведе до разгръщането на една нова култура по време на един космичен месец), чак тогава напуска Земята, за да се развива по-нататък на друга планета. Обаче в един народ винаги има индивиди, които не издържат изпита до края на епохата. Те изостават, като изхвърлени отпадъци, и трябва да продължат да се развиват на Земята. Това е причината, поради която една нация изведнъж запада след значителен разцвет на културата. Високоразвитите предци са последвани неочаквано от дегенерирали и слабохарактерни потомци и високоуважаваният някога народ постепенно бива пренебрегнат и губи мощта си. Тези потомци са отпадъците на нацията, която е достигнала най-високата степен на земното развитие, одухотворила се е и е напуснала Земята.

Материалният свят е възникнал, защото в божествено-сътворяващите излъчвания, които преминават през космоса, са настъпили интерференции, съответно сгъстявания и процеси на материализация. Ако небесните тела попаднат в чисти нетрансформирани вибрации на божествено-сътворяващите енергии, моментално ще ес унищожи всичко веществено-материално в тях. Неподвижните звезди – слънцата – са огромни трансформатори, които преобразуват творческите лъчи на всички космични тела и ги излъчват към Земята в трансформиран вид и поносимо за нея напрежение. Трансформираните лъчи стигат до нас от неподвижните звезди, които образуват съзвездията на зодиака. Значи, ако искаме да представим най-висшето божествено енергийно лъчение, избираме символичната форма на онова зодиакално съзвездие, което е в точката на пролетното равноденствие и въздейства най-силно върху Земята в този момент. Именно то дава и името на епохата.

Сега се намираме в епохата, когато точката на пролетното равноденствие е в началото на зодията Телец. Значи Бог (Птах) ни се разкрива чрез излъчването на това съзвездие, затова и проявяващата се в земната атмосфера божественост бива представена в образа на бик – на божествения бик Апис. Допълващата зодия е Скорпиои-Орел – представяна или като изкусителката, пълзящата по земята змия, или в образа на птицата-бог Хор. Ти знаеш, че докато тази енергия е свързана със Земята и се проявява на най-нисшето ниво, привързващо духа към материята, тя е змията, която изкушава човека, за да го примами към следващи прераждания. Ако обаче е одухотворена, тази енергия помага на човека да преживее още в тялото си най-високата духовна степен. Ние използваме вертикално изправената змия като знак на посвещението – като господарка на дървото на познанието и на мъдростта. Посветеният е летящ високо орел, който одухотворява силата на инстинкта – змията, и го развива чрез разума си като духовна сила. Значи посветеният е инструмент на Бога, проявяващ се чрез зодиакалното съзвездие Телец. Затова тези животни са „свещени животни“ по цялата Земя през тази епоха.

Сега разбираш защо посветените променят изображенията на Бога според зодиакалното съзвездие, в което попада съответно точката на пролетното равноденствие. Но зад всички тези символи, над всички форми, стои неизявеното пра-начало – съдържащата-се-в-себе-си-божественост.

Зодията Телец принадлежи към онова трояко проявление, чието божие лице – земно-материалното, действа свиващо и втвърдяващо. Следователно сега за жителите на Земята най-лесно приложими са главно онези енергии, които изграждат материята и действат в нея, и те именно са им предоставени на разположение. Нашата задача се състои в това, да победим материята чрез материята, т.е. чрез изграждащите същността на материята енергии. Ние употребяваме честотите на материята, тези скрити изключително мощни сили, които са духът на материята, за да победим самата материя: ние зареждаме материята на кивота с цялата октава на тези енергии и с това овладяваме законите на материята – конструктивните и деструктивните, материали¬зиращите и дематериализиращите енергии, а с това и теглото на материята, което можем да премахнем или да увеличим.

С времето нашите мъдри истини ще достигнат съвършено разгръщане и разцвет. Но после, вследствие на непрекъснатите движения по-нататък и промените, Земята постепенно ще напусне тези области на космоса, където действат специфичните за съвременната епоха енергии. Постепенно някои от тези сили ще отпаднат и на тяхно място ще се появят нови. Така ще се променя сборното действие на енергиите върху Земята. Това обаче означава също и че ще се раждат винаги различни индивиди. Човечеството постепенно ще се променя. То вече няма да разбира нашите истини. Символите и думите, с които ние изразяваме тайните на законите на Творението, ще изгубят съдържанието си и в продължение на хилядолетия ще останат само празна обвивка. Посредством други материални обекти за изучаване човечеството ще бъде призовано за нови (различни от досегашните) изпитания и постижения.

Ти знаеш, че последният върховен жрец, след като посвети последния достоен за нашето знание кандидат, ще предаде на него кивота и един жезъл на живота, после ще се затвори със своя помощник в голямата пирамида, ще блокира входа отвътре с прилягащата към отвора скала, после двамата ще дематериализират себе си и всички наши съоръжения и апарати, за да спасят тайните от ръцете на непосветени. Междувременно последният посветен, който ще произхожда от народа, призван да осъществи новата епоха, ще спаси кивота и своя жезъл на живота, като ги изнесе извън тази страна. Той ще провъзгласи пред народа си идеите на новата епоха, когато точката на пролетното равноденствие ще бъде в съзвездието Овен, което ще има най-силно въздействие – заедно с допълнението си, съзвездието Везни.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.