Епохите на света 4 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Но към края на тази епоха, когато точката на пролетното равноденствие се приближава вече към следващото съзвездие – Водолей, хората правят технически открития, базиращи се на енергията на вълните. Това вече е предварителното влияние на Водолея – епохата на техническите завоевания. Излъчването на съзвездието Водолей, което не познава граници и разчиства всички препятствия по пътя си, се проявява в идеите и социалните възгледи на човечеството. В края на епохата на Рибите тези нови енергии причиняват значими революции там, където хората най-силно реагират на тези вибрации и ги приемат като собствени. Виждам хиляди хора от господстващата класа по затворите и един дух, който вече носи чертите на следващата епоха, да обезглавява безброй люде от висшата класа или да ги отстранява по друг начин. Една сцена от времето, в което енергиите на Водолея действат с пълна сила, ми показва, че великият учител на тази епоха ще премахне границите между трите основни религии. Със своята собствена личност той ще докаже, че ядрото на всички религии е една и съща истина – Бог е един и единствен. Ще изчезне и границата между религия и наука, понеже хората ще открият, че всичко, включително и материята, е вълново движение, че между проявленията на духа и проявленията на материята има разлика само в честотите, но в същината си всичко е проявление на единствения първоизвор на всички енергии: на Бога. Всичко е вълна, както показва символичното изображение на зодиакалното съзвездие Водолей: едно свръхземно същество излива вода от делвата си.

Духовните течения по земята доказват това явление. Науката открива „вълновата теория“ и аз виждам безброй открития, които се базират на нея. Виждам изображения на лица, пейзажи и предмети, които са направени благодарение на светлинните вълни. Виждам апарати, които излъчват вълни, проникващи през материята и показващи каква е нейната плътност. Има вълни, които показват от какви елементи са съставени планетите и звездите, има електровълни, има звукови, светлинни и ароматни вълни. Медицината е приключила с водолечението и е преминала към лечение с вълни. Тя лекува с вълни в спектъра от инфрачервени до ултравиолетови, но и с къси вълни и с още по-къси и проникващи през всичко вълни и честоти …

Зодиакалното съзвездие Водолей принадлежи към въздушното лице на Бога. И човечеството побеждава въздуха с въздух, т.е. с енергии, които биват добити от материята във въздушно агрегатно състояние. Виждам, че хората преминават от парните към друг вид машини, които се задвижват с газ. И изненаданите ми очи проследяват високо горе във въздуха построени от човешка ръка гигантски скакалци, в чийто кореми седят хора! Тези машини се задвижват с газ: въздухът овладява въздуха…
Чрез допълващото зодиакално съзвездие Лъв хората пак усещат най-силното проявление на Бога върху Земята: Слънцето (великият Ра) пак бива възприето като първоизвор на всички земни енергийни проявления. Хората пак го почитат, макар и вече не с религиозни церемонии. Влиянието на Лъва се вижда и на едно друго ниво: действието на Водолея премахва всички граници. Но безграничност без централна кондензираща точка означава душевна болест, духовна смърт. Затова хората ще започнат да се концентрират все повече в своята индивидуална същност – Божията искра. Същевременно безграничността на Водолея предизвиква и някаква всеобща душевна болест, анархия и разрушителен хаос. Чрез допълващата го зодия Лъв, духът за властване се концентрира в някои личности, диктатори, които ще се опитат да обединяват и направляват човешките маси чрез жестокост и насилие.

През тази епоха хората преоткриват силата на мисълта, телепатичните връзки помежду си и връзките с други планети и звезди във Вселената – постепенно и бавно се връщат към Бога. Границите и пречките, изолиращи Земята в космоса, биват сринати, изчезват и границите между държавите. Цялото човечество се насочва към един естествен духовен център. „Един обор, един пастир.“

Вечните колела се въртят по-нататък и Земята попада в нова епоха – в полето на действието на съзвездието Козирог и на допълващото го съзвездие Рак.

Вниманието на хората пак се насочва към земята. Те забелязват, че макар и да знаят твърде много за собствената си велика майка – Майката Земя, все още недостатъчно добре я познават. И през тази епоха тяхната задача е да овладяват земята със земя, понеже зодията Козирог принадлежи към земното лице на Бога. Те конструират машина по принципа на нашия кивот и с нея преодоляват теглото, т.е. премахват гравитацията с противодействащи енергии, или увеличават теглото чрез ултраматериално излъчване. Хората се свързват, преминавайки през земната маса – в недрата на планините, по най-късото праволинейно разстояние, вместо да пътуват дълго по повърхността. Машина излъчва напред енергия, която дематериализира всичко така, че тя да може да се движи безпрепятствено, а след себе си излъчва кондензираща енергия – и целостта на материята отново бива възстановена. Хората овладяват външната материя чрез своята материя – става своеобразно одухотворяване на физическата материя. Висшето преобразува нисшето. Това означава обаче, че те ще могат да навлизат телепатично – като одухотворена материя, и в дълбините на земята, за да опознават могъщите сили и енергии, които бушуват в нейните недра.

Допълнението на зодията Козирог – Рак, оказва твърде дълбоко въздействие върху душевния живот на хората. Великият учител на тази епоха открива пред човеците тайната на скритите неизчерпаеми извори на енергия в глъбините на човешката душа, които дават на всеки, който притежава ключа към тях, духовните способности, наричани от невежите „свръхестествени“ дарби. По цялата земя виждам навсякъде обществени училища, където децата се учат как да постигат тези висши способности чрез упражнения, които при нас са позволени само на кандидатите за жреци в храма. Знанието се разпространява бързо и прониква във все по-широки и по-големи кръгове…

Изведнъж картините избледняват, аз пак се връщам към себе си. Още лежа върху постелята за упражнения, съвсем замаяна от страхотните преживявания на бъдещето. Птаххотеп стои пред мен и след като се съвземам напълно, ми помага да стана.

- Както виждаш, детето ми, жителите на земята получават посвещението в малки групи, които стават все по-големи и по-големи кръгове, действащи един върху друг. Един човек може да получи посвещението лично в рамките на един единствен живот. Също и един народ може да го получи, стига да се издигне до най-високото ниво на развитие и да изпълни мисията си на земята. И цялата Земя ще добие посвещението, след като измине кръга на четирите лица на Бога и преживее като опитност постепенно всички степени на посвещението по пътя на едно системно развитие, за да стигне накрая своето пълно одухотворяване – освобождаването от материята. Това ще продължи много времена – неизразими чрез земните години. Земята ще преминава по зодиакалния кръг неизброимо много пъти. Аз ти показах само една много малка част от този безкрайно дълъг път. Историята на човечеството на земята не е резултат от случайности. За теб е важно да разбереш, че всяка стъпка в развитието се осъществява по Божия промисъл, според Божия план. Човек може да измине този безкрайно дълъг път за един единствен човешки живот, ако концентрира без остатък цялата си воля за постигането на тази цел.

Птаххотеп ме благославя и казва на раздяла:

- Ела утре пак, имам да ти казвам важни неща.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.