Епохите на света 3 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

Когато посветеният, носещ скрижалите, вижда, че народът се кланя на златния телец, разбива двете плочки о земята с такава ярост, че те се пръскат на парчета, и моли Бог да накаже непокорния народ. Тогава от небето падат отровни змийчета – символи на изкусителката, на змията – силата на физическите инстинкти, от съзвездието Скорпион, – и хапят хората, които са боготворили златния телец. И те много страдат от отровните ухапвания. Посветеният се смилява над нещастния народ. В средата на лагера, където е народът, той изправя две греди във формата на буквата Т и поставя вертикално на тях една змия от месинг, с главата нагоре. Това е символичното изображение на Дървото на познанието и мъдростта, т.е. дървото на змията. Вече не насочена надолу, а нагоре, змията престава да бъде великата изкусителка, която примамва и дебне хората в тленни тела, а се превръща в символ на най-висшата мъдрост, водеща човека обратно към единството, към Бога. Всички болни, които обръщат очи към тази месингова змия, внезапно оздравяват.

Разбирам: хората, които не могат или не искат да приемат идеите на една нова епоха, биват поразени от душевни болести. Те не намират място сред другите и изпадат в тежки душевни конфликти. Това състояние на човека може да се излекува, ако той намери своя собствен център, където е дървото със змията. Щом погледне към него – без да вкусва от плодовете му, – мигом прозира божествената истина и – ако не я използва егоистично за себе си, бива излекуван. Понеже мъдростта и безкористното всезнаене лекуват всяка болест на душата.

Картините от бъдещето продължават да се нижат: великият посветен довежда своя народ до прага на новата епоха – до обетованата земя, после отива на един връх и изчезва. Никога не ще намерят тялото му. Аз знам – той ще се дематериализира точно така, както и последните посветени висши жреци ще се дематериализират в пирамидата с всичките си тайни инструменти. Избраният народ, призван да реализира идеите на новата епоха, продължава пътя си и пази, верен на всяка буква, мъдростта и тайното учение на своя духовен учител. Само кивотът постепенно изгубва вълшебната си сила, а вече няма друг посветен, който би могъл да го зареди отново със своя жезъл на живота…

Един космичен месец изтича и оста на Земята се е изместила отново с една дванадесета от конусовидната си орбита. Точката на пролетното равноденствие се плъзга бавно към съзвездието Риби. Хората пак са неспокойни, вече не намират истината в изчерпаните и закостенели идеи. Като стадо без пастир са. И в това преходно време се ражда един аватар – Син на Бога, за да стане учител на идващата нова епоха и да изпълни висшата мисия, най-голямата тайна на Творението: Бог в тяло да ходи по Земята.
Този Син на Бога е земният образ и подобие на небесния жертвен агнец, защото, както божественият космичен висш Аз се жертва, поемайки товара на материята в триизмерния свят и изстрадвайки вечното разпятие върху двата големи клона време и пространство, така и този Син на Бога, напълно изявяващ в човешкото си тяло божествения висш Аз, трябва да понесе отмъщението на материята към духа и да приеме смъртта от невежи люде.

Всеки, който в своето съзнание се отъждествява с тялото си, живее в духовна тъмнина и прилича на обор, където живеят различни животни – животинско-плътските нагони. Ала някоя нощ, в този обор и в този мрак, се ражда божественото дете: съзнанието на висшия Аз. Два типа хора разпознават детето-бог и се прекланят пред него: простите, съвсем необразовани и неграмотни хора, все още не познаващи колебанието, което сее човешкият интелект, и живеещи в единение с природата, като например овчарите; и онези, които знаят, посветените, извървели вече предългия път на интелекта и превъзмогнали неговите ловки и хитри капани, започнали да виждат нещата с вътрешния си взор като мъдреците и маговете от Изтока!

Религиозните символи на новата епоха са Риби и Дева – двата взаимно допълващи се зодиакални знака. Синът на Бога избира съратниците си сред рибарите. Данъка си, който дължи на земята, заплаща с късче злато, което е взел от устата на една „риба“. И именно от тези две допълващи се съзвездия той поема и учението си, което дава на човечеството,. Неговото слово обаче слушат хора с различна степен на развитие. На онези, които вече са осъзнаващи се в духа (достигнали са петото, духовното ниво), дава цялото си знание, двете риби и петте хляба, петте житни зърна, които в символичното изображение на Девата се намират на житния клас върху ръката й.

Но и тези „пет хиляди“ души, които вече са се събудили в духа, не могат да асимилират напълно неговите най-висши идеи, дори и за цяла една епоха! От храната, която той е дал, остават дванадесет пълни коша. Това означава, че човечеството трябва да се научи да узнава тайнствата на висшия Аз в проявлението на всяка от дванадесетте зодии. А за да разбере тези висши истини и за да ги осъществи, човечеството се нуждае от дванадесет епохи, значи една цяла космична година – повече от 25 000 земни години!

На всички ония, които са достигнали в развитието на съзнанието си само четвъртото ниво – на „четирите хиляди“ души – Синът на Бога не предава всичките истини на двете зодии, а само „малко“ риба и пет хляба. Но и това „малко“ от неговите идеи те не могат да асимилират и остават още седем пълни коша. Материалистично настроените хора първо трябва да се запознаят с тайните на седемте духовни нива. Едва тогава ще бъдат зрели, за да получат космичните истини на висшия Аз.

Зодиакалното съзвездие Риби се числи към водния триъгълник. Следователно през тази епоха човечеството трябва да издържи изпита си чрез водата: да победи водата с вода. И пред смаяните си очи виждам машина, с която хората използват енергията на превърнатата в пара вода. Виждам и огромни кораби (колкото цял град!) да пресичат с много голяма скорост океана – те също са движени от силата на водата, от парата. Човечеството преминава изпита успешно: побеждава водата с вода.

Също и в медицината – водата преобладава и става лекарство. Виждам навсякъде кьпални, курорти и различни видове водолечения: морски и кални бани, топли и студени бани, компреси и други методи за лечение с вода. Хората искат да използват дори и лечебната сила на росата, като ходят боси по мократа трева.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.