Роо-Кха и дванадесетте таблетки 4 (Посвещение)

Посвещение е книга на Елизабет Хайх, издадена от издателство Хрикер.

На третия ден след операцията професорът дойде с една медицинска сестра и каза:

- Сега ще си поседите добре в този фотьойл навън. Обуйте си пантофите и сестрата и аз ще ви помогнем.
Бях обидена и възразих:

- Господин професоре, аз не съм болна и от това, че съм лежала три дена в леглото, не съм отслабнала чак толкова, че да не мога сама да седна и да се изправя. Нямам нужда да ми помагате.

Професорът отвърна:

- Добре, можете сама да станете – ако успеете.
Исках да се измъкна от леглото. Протегнах крака и понечих да стана. Тогава дойде изненадата! Ходилата и краката ми бяха толкова слаби, толкова немощни, че щях да падна, ако в същия миг силните ръце не ме бяха хванали здраво отляво и отдясно и не ме бяха задържали права. Краката ми висяха надолу като безсилни дрипи. Но гръбнакът ми също бе съвсем немощен, тъй че истински се зарадвах, когато професорът и сестрата ме настаниха във фотьойла. Какво всъщност бе това? Чух, че професорът се смее:

- Видяхте ли, не можахте да станете сама! От три дена сте в абсолютен мрак, а когато едно живо същество изведнъж остане без светлина, то губи толкова много сили, че вече не може да стои на краката си. Вие скоро ще можете отново да отворите очите си и тогава веднага ще си възвърнете силите. През войната имахме най-големи грижи с нещастните ослепели войници не поради душевното им състояние, а заради абсолютното им безсилие, което неизбежно настъпва с внезапното ослепяване. Човешката душа е създадена по такъв начин, че дори и при катастрофа като ослепяването, човекът намира вътрешни възможности, въпреки всичко, да продължи да живее и да се радва. Обаче най-голямата ни грижа бе, че тези млади хора дълго време не можеха да се изправят на краката си. Ние вече не можехме да им върнем светлината. Но, слава Богу, тялото има способността да се нагажда и с времето кожата поема цялата роля по набавянето на светлина. Първият период обаче наистина е трагично тежък заради настъпващата от липсата на светлина немощ.

Мълчах. Откакто окото ми се разболя, незрящите за мен означаваха много, много повече, отколкото изобщо може да си представи човек със здрави очи. Сега изпитах върху самата себе си какво означава онова място в Библията: „Окото е светлината на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено“ (Матея 6:22-23).

И сърцето ми мъчително се сви при мисълта, че на хората не им стига, че има толкова незрящи по рождение, а те, отгоре на всичко, сами водят войни, в които безброй здрави хора ослепяват, да не говорим пък за останалите осакатявания! Кога човечеството ще стане толкова зряло, че да не се подчинява повече на тиранията на политиците, които безсъвестно подписват документи за обявяване на войни?

След две седмици професорът ме заведе в тъмната стая, за да прегледа и двете ми очи. Той постави пред оперираното ми око много силна лупа и аз прочетох всичко, до най-малката буквичка. Тогава професорът, за моя най-голяма изненада, подскочи от буйна радост, хвана ме и ме вдигна високо във въздуха. Той бе очарователен възрастен господин, но аз все пак не знаех какво го бе зарадвало толкова, та чак да го изведе от равновесие. Той ме остави на пода и рече със сияещо лице:
- Знаете ли, че с този метод, с който оперирах окото ви, мога да си служа само при деца и младежи под двайсет години? Съществува опасност после да настъпи възпаление на ириса и тогава окото е загубено. Наблюдавах ви, когато бяхте при мене първия път, и видях, че сте необикновено подвижна и адаптивна. Рефлексите ви също са силни и, както винаги, се оставих да ме води интуицията. Осмелих се да ви оперирам така, сякаш сте дете. А сега разбирате радостта ми, нали? Операцията излезе блестяща. Вашите тъкани са достатъчно млади, за да издържат тази операция. Поздравявам ви, ще си отидете в къщи с две здрави очи!

Благодарих му за добрината, после се сбогувахме и си заминах у дома. Дванайсетте „таблетки“ се бяха разтопили и светлината се върна в сляпото ми око.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.