Образователни разкази 5

Най-хубавото на образованието през целия живот е получаването на винаги нови идеи. Особено важен е обаче самия процес на образование. Това ни казва Хайди.

Ясно виждаме, че предварително зададените образователни пътища са точно като намеса в този дълбоко личен процес на образуване. Насилственото налагане на формални предпоставки и изисквания принизяват истинските образователни процеси у човека до простата им форма.

Хуберт пък ни обръща внимание, че не само самия процес е важен, но и участващите в него хора, спътници в образованието. Процесът на учене е индивидуален процес, но групата от съученици винаги много помага, защото прави възможен един динамичен обмен между участниците в процеса. Така се развива един всекидневен ритъм, ритуал на учене.

Иски пък ни казва колко е важен спорта и дисциплината и волята, научени от него, особено в трудните мигове.

Каролине знае много добре, че образователното развитие е винаги съпътствано и с промяна в отношенията между хората. Често ставаме свидетели на това как един човек, когато се развива, се и променя и става чужд на приятелите си. Най-голямото изкуство в отношенията между хората е те да се запазват добри, независимо от развитието на отделните хора. Това е обаче трудно възможно, когато един се развива, а друг не и още по-сложно, когато един пречи на развитието на друг.

Каролине поставя още един важен въпрос – познава ме ли границите си? Почти винаги се подценяваме. И почти винаги и другите ни подценяват. А ученето и развитието са процеси на промяна, на които материята е свикнала да се противопоставя и те се случват извън зоната ни на удобство. Не можем да напреднем ако не си излезем от зоната на удобство. Помощ в тази трудна задача и сигурен подтик да не се откажем са най-вече нашите добродетели и дългосрочни стремежи. Когато ги използваме за наша пътеводна Светлина можем да сме сигурни, че няма да сбъркаме.

Образователният път на Клаус започва още от ранното му детство. Семейството му е благословено с 12 деца. Майка му всеки ден приготвя огромни казани с храна за всички. И въпреки всички грижи за децата съумява и да работи. Как става това ли? По-големите деца помагат на по-малките. Ето това е истински процес на образование. Децата най-добре знаят какви са потребностите им и се разбират най-добре помежду си. В много държави по света все още се преподава в смесени по възраст класове, в които малките се учат от големите. И най-вече от примера им. Точно както и в голямото патриархално семейство и в килийните училища по време на Възраждането, а и доста след това.

Ученическите си години в стандартното образование Клаус описва като необходимо зло. А аз питам дали наистина е необходимо, защото всички знаем, че е зло! След училище идва свободата му и заминава на 6-месечно пътуване по света.

Основното учение, което ни дава Клаус обаче е друго:

Всичко, което правя, правя с пълна всеотдаденост и Любов.

А аз ще добавя:

Всеки, който следва тази максима, е щастлив!

И още нещо:

Където и да се намирам и каквото и да правя, винаги съм 100% там.

Паулине ни учи никога да не губим вярата в себе си и да предаваме наученото на децата си, близките си, приятелите си и хората около нас.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.