Позор, а не слава… (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Този, Владо Хинделов – туркологът, всяка привечер
идваше при мен. Един път ми вика: Твоят вуйчо Ни-
кола Димков извърши най-великото дело в света. Той осво-
боди България…

Но по едно време идва тука за лошо… Сърбите – вика
– узнали. И гърците узнали вече за архива, и австрийците
също. И друго едно нещо. Към това дело имало 6 тетрадки.
В петте е описано делото. А в шестата са описани имената
на всички шпиони българи – какви заслуги имат и с какво
трябва да бъдат наградени от султана. И тогава в БАН се
оказало, че това били синовете и внуците им. Ужас! Сега
какво да правим? – се завайкали те. И се разделили. Едни
казват: Да ги върнем тетрадките на турците, че са ни от-
правили нота. Вторите казват: По никой начин! Третите
пък искат да обявят, че вече са ги претопили в Княжево. А
другите пък: Да се изгорят!

А аз казвам: Слушай, Владо, това, да се изгори, може все-
ки идиот. Това са документи бе! По никой начин! Ето, това
там са Погребите – те са празни. Има помещения за 500
вагона, а не само за 5. Направете си един апартамент! Да
има и 2–3 кучета. Никой да няма и си работете спокойно
научните работи. Ето, имате вече архива. Излезе делото по Велчовата завера. Излезе и делото за поп Кръстьо. Ясно
е, че поп Кръстьо няма нищо общо с това предателство. А
Левски го е предал неговият братовчед Караиванов и лов-
чанският касиер – тия двама мерзавци са го предали, а на
попа хвърлили вината. Защото през 1881 или 1882 г., ко-
гато дойде екзархът от Цариград, тогава по-видните хора
се събират и казват: Как можеш да държиш един поп преда-
тел? Екзархът им казва: Чакайте, аз преди това бях мит-
рополит в Ловеч. Поп Кръстьо го познавам, но познавам и
другите. Поп Кръстьо не е – аз го знам. А другите ще ги ви-
дите кои са и затова да не се хвърля кал. Моля министър-
председателя да направим съдебно-народна анкета. И то-
гава съдебно-народната анкета открива, че поп Кръстьо
няма нищо общо с това предателство, а касиерите са го
предали. Тогава стана обратното. Гъркоманите подкупи-
ха пресата и скриха истината. Само в „Църковен вестник“
има отпечатана присъдата на съда.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.