Няма БАН – има сгори-БАН (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Тогава стана, както си го предчувствах. Знаех си. На-
рочно са го пратили Владо някъде в командировка.
А през това време онези…

Един ден, както си пишех тука у дома нещо, като че се
чукна на вратата. Мислех си, че е жената или децата. Викам:
„Влез!“ А то бил Владо. Целият трепери. Помислих си ин-
фаркт ли има, що ли? Владо, съвземи се, какво ти има? А той:
Свърши се, бай Петре, свърши се… няма… – тресе се от плач,
– …няма – едва говори. – Запалиха архивите, бай Петре. –
Къде бе, човек, казвай де! Казва: Бях в командировка и като се
върнах, казаха ми, че архивата цялата е запалена. Отивам
тогава при Балан. Срещам го и питам: Какво направи БАН
с архивите, Балане? А Балан плаче и вика: Владо, Владо, няма
вече БАН, има сгори-БАН. Четири денонощия я горили на га-
ра Побит камък. Добре, че от началото успели да вземат ед-
на трета и върху нея работили. А другата, никой да не я на-
мери, я набутали в чували и всичко изгорили. Там присъствал
и професор Василев. Той казва: Видях, когато я товариха. Ед-
ни плачат, а други се щурат, не знаят какво да направят.
Викам на Владо: Трябваше да ги заплюе, а не да им се
позволява да горят! А Владо ми отговаря: Понеже тогава
те ги прикриха, затова и генерал Жечев, като го питаха:
Защо запали ти архивите на двореца?, той им рече: Ами
защо не – другите запалиха турската архива и какво им
направиха? Ордени им дадоха. А трябваше да ги осъдят на
смърт. За подлостта да си получи всеки заслуженото.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.