Е, има и лъжепатриотизъм (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Чичо ми Димо Хаджидимов обичаше да казва: Има
патриотизъм и лъжепатриотизъм. Той много ува-
жаваше Димитър Благоев и Георги Кирков. За него те бя-
ха истински патриоти, които честно служеха на своя на-
род и държава. Такива за него бяха и Ботев, и Левски. То-
ва са хора, които не мислят само за себе си, а за доброто
на хората. Ботев знаеше, че отива на смърт, но тръгна…
Вярно, че го излъгаха. Но лъжепатриотите излъгаха и Ко-
митета. Обещаха му, че две хиляди души ще го посрещ-
нат, и той събра четата – качи се на „Радецки“. Обаче, кога-
то пристига на Козлодуйския бряг, разбира, че всички са
се изпокрили, че няма човек да им подаде дори чаша вода.

Той знаеше, че не може да победи силния турски враг, но
поне ще обърне вниманието на света, и поема саможерт-
вата. А когато изпраща най-довереното си лице да каже в
Комитета, че вече е дошъл, и онзи тръгва към Милин ка-
мък, закъдето четата е тръгнала, тия две хиляди души вече
ще са там. Пресрещат пратеника, двама-трима наши пре-
датели го заколват и предават главата му на валията, който
е бил предупреден. Нали турците са имали шпиони още
в Браила. Валията обещал, че колкото тежи главата му, на
тоя бунтовник, толкова сребро ще даде на предателите. Същите тези получили предложение, че предадат ли пък
главата на Ботев, ще получат злато.

Когато всички се укриват и нито един българин не из-
лиза, турците тръгват срещу четата. Валията праща ония
убийци да се представят на Ботев и да го заблудят, а после
им обещава, че ще се измъкнат… Останалото се знае. Ботев
е убит. Четата се разпилява и дава много жертви. Всичко
това е описано в книжката „Мъченици“. Това е том втори
на „Под игото“. Това трябва да се знае от всеки ученик,
студент, българин. Да се знае как трябва да се жертваш за
родината си! А не като тия лъжепатриоти.

Професор Пенчев ми е разказвал един много срамен
случай. Група българи седят и си пият кафето в едно ка-
фене. От другата страна си приказват турци. В това време
виждат, че карат един конник. Турците питат: Какво има?
Ония отговарят: Караме вързан един гяур – комита. Има
заповед да го представим във Враца на съда. Тогава става
един от българите и казва: Какво, комита ли е? Дайте ни
го, ние ще го заколим. Турците му викат: Чакай бе, има съд,
не може така! И тия българи бабаити го свалят от коня,
ритат пленения и с един ръждив нож започват да го ко-
лят. Турците се противят: Недей така, бе! Стой! Грехота
е. Има Аллах. Ония си знаят своето: Няма Аллах… – и го
заколват с ръждивия нож. Ето, това е предателство. Лъже-
патриотизъм, за да си запазиш своята кожа. Това трябва
да се оплюе, да се разграничава…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.