Победи – провали – предателства (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

ашият народ е бил 750 години под робство. И глав-
ната цел е да ни се унищожат културата, книжнина-
та и цивилизацията, която носим. Защо не се каже кои са
престъпниците и предателите, а се укриват? Ето, доказа
се, че не може да се унищожи този народ, но важното е,
че основите на този народ щяха да ни поставят начело на
културата, на цивилизацията на планетата. Това е жалко-
то. Защото още в X в. бяхме десет века преди Европа.

Първи нашите богомили вдигнаха знамето на комуни-
зма за братство, свободен дух и любов между хората. Бо-
ян Мага, този велик наш праотец, поведе хиляди хора към
светлината на духа. А те го прокудиха. Правеха го на ма-
гьосник като мистер Сенко. Унижаваха го. Това са преда-
тели. Богомилите още през 10-ти век дават права на жени-
те [в степен] на „съвършени“. А едва преди шест месеца в
нашия двайсети век швейцарците дадоха най-после право
на жените си да гласуват. Десет века след нас.

И прав е Георги Димитров като казва: Когато ние в
X в. имахме собствена култура, цивилизация и книжнина,
Карл Велики се подписваше с палеца си. Такова невежество
е било и потискане на духа! А и това – кой друг народ на
нашата планета има собствена народна медицина? Само китайците и ние. Малко нещо ли е това? Къде има тези величия? Всеки българин трябва да се гордее с това. Сърбите от муха правят слон, а ние от слон правим вирус. Затова не трябва да се унижаваме! Там ни е грешката… Трябва да се гордеем, че сме българи!

Спомням си, през 1916 г., бяхме на фронта в Битоля –
при Черна вода. Нашата дивизия имаше отговорна задача.
Възложено беше на полка ни да залови френски войници
и да разузнаем от пленените ще настъпват или не. Удаде се
на нашата рота, заловихме две френски войничета 25–26–
годишни. Доведоха ги, а те уплашени, треперят. Питам: Да
не сте ги били, бе? – Не, не сме, как така ще ги бием? – от-
връщат. Наредих да седнат, да им дадат по цигара. А те не
щат и не щат. Всичко им предлагаме – храна, вода. Не ис-
кат и туйто. Само треперят. Събудете – казвам – офицер-
ския кандидат Милев, той е завършил във Франция, да ги
разпита, да се разберем. Дойде той и нещата се изясниха.

Стигна се и до смях чак. Говори им той на френски култур-
но, спокойно, но те мълчат и треперят. Еле, най-после един
каза, че ги е страх, защото са попаднали при людоеди – та-
ка казвали командирите им. Били им показали даже филм
как българските и германските офицери и войници ядат
опечени пленници. Представяте ли си, в 1916-та година са
внушавали враговете ни, че българите сме людоеди… По-
късно англичаните си признаха, че са прожектирали по
фронта такъв филм. Това е било!

Минали са само някакви 60 години, а каква е разлика-
та днес! Благодарение на Тодор Живков и на Людмила ве-
че цял свят знае кои сме ние, българите. Какви сме. Какво
сме дали на света. Ето къде е величието…

…Начело на русофобите застана Стефан Стамболов. Кълнеше се той пред Бенковски на Оборище, че ще поведе неговия окръг на борба срещу турците. Но щом стана въстанието в Копривщица, той си взе куфарите и шапката и избяга в Русия. Остави българския народ да се пече и топи в собствената си кръв. Така направиха и повечето като него. Кажете, това не е ли предателство?

И още нещо искам да кажа. Когато се обяви мобилизацията в Русия, императорът се е надявал, че българският народ е готов и ще му даде 4–5 дивизии в помощ, а в Самара се шие и знамето на нашите опълченци. Тогава опълченците викат на Стамболов: Стефане, хайде с нас! – А, вие вървете – им казва, аз после ще дойда. Но те не мирясват: Ти избяга от там, сега бягаш и от тука. Значи ти си дезертьор и подлец – така му отвръщат опълченците…

Руснаците дадоха в Освободителната война 250 хиляди души убити. Те с една великолепно подготвена армия и участието на нашите опълченци успяха да се справят с турците. Цялата борба премина от Балканите до Сан Стефано. Но заради предателството на Англия, Австрия и Германия договорът не можа да се изпълни. Тогава Стамболов започва отново да се увърта около Сан Стефано и да се бие в гърдите за заслугите си. Но всички с презрение го наричат „подлец“. Когато трябваше се скри, не взе участие в нищо… И за да се измъкне от това конфузно положение, събра около себе си дезертьорите и подлеците и на бърза ръка направи русофобската партия. Някои от живите опълченци му помогнаха да вземе властта. А за да я задържи, стана и шпионин на австро-унгарците. Самозабрави се. Започна да се умилква около санстефанците. Започна да избива най-из-
дигнатите наши възрожденци. Един по един ги ликвиди-
ра… За малко и Петко Каравелов да унищожи… А после
изгониха и Батенберг. Той (Стамболов) получава от ав-
стрийския си господар Франц–Йосиф нареждане: „Да си
вземете от тука и царя!“ Но няма да изпълнявате завета на
Левски за чиста и свята република… Той си намира слуги
и тръгва из Европа да калесва цар. (Имало е и датски кан-
дидат.) Но той отива във Виена и от двореца му посочват
тоя – кривоносия. Този ще вземеш! – му казват. Той докар-
ва тука този Фердинанд и започват да унищожават всич-
ки русофили. Да не остане нито един в България!… И се
почва една политика…

Но се знае, че където има двама господари, единият
гледа да премахне другия – да не му пречи. И така, Ферди-
нанд остава да властва, а Стамболов жестоко си плати за
русофобството!…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.