Прави добро! То винаги се отплаща (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Вярно е, аз вярвам в доброто у човека. Някой ме смя-
тат за наивен, защото човек е сложна машина, кон-
фликтен, озлобен, с пороци и лоши навици. Ние не можем
да надвием злото само с добро. То било по-силно. Можем,
им казвам аз. Да, ако се отнесеш с добро към най-големия
престъпник, и той ще се опомни. Вярно е. Той няма да ти
направи добро. Ще се опъва, ще се съпротивлява, защото
сега хората са станали много различни, животът им е тру-
ден, злото се шири навсякъде. Но ние трябва да му противоустоим само с добро. Ето, например, при мен идва един и ми казва: На онзи му направих сто пъти добро, но той нищо не разбира. Повече вдигам ръце. – Сега пък ти слушай – му казвам. – Ти на змията можеш да направиш добро, но тя по природа си е лоша.

Има и народна приказка за това. Видял един човек с добро сърце една змия, примряла от студ, на пътеката в гората.
Съжалил я. Турга си я под мишницата, стопля я. Тя се съживява, излиза оттам, а той я пита: Е, добре ли си? Слушай сега, ще те пусна, но ти си намери една дупчица, скрий се и напролет излизай. Змията му казва: Човече, аз не съм ти поблагодарила. По природа съм си змия и кълцам кого където намеря. Но ти ми направи добро и имаш привилегия да си избереш къде да те клъцна. Е, ясно ли е – змията си е зла, но и тя на доброто иска да направи добро. Народът е казал: направи добро, па го хвърли в морето! Ако рибите не видят, Господ ще види. Всяко добро се отплаща. Така знам аз.

Спомням си един американски разказ за един милиар-
дер. Не знам в кой град в Америка построил голяма черк-
ва. Пресата го възхвалила и оповестила, че ще освещават
черквата еди-кога си. Насъбрали се хиляди хора. Речи,
цветя, подаръци… Милиардерът доволен, предоволен, ста-
нал популярен. Добре, ама дошло време и той се запътил
за оня свят. Мислел си, че като е направил добро, трябва
направо при свети Петър да иде, за да го прати на хубаво
място. Свети Петър го пита кой е и когато оня му казва,
че е милиардерът, дето построил голям събор и иска да го
пусне в рая, светият ключар му рекъл: А, почакай… как-
вото каже кантарът, това ще е. Тук той мери най-точно
заслугите…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.