Шестата раса – коя е тя? (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Ще кажа. Но най-напред трябва да спомена за не-
що друго много важно. Питате ме какво мисля
за ценностите на ХХ в. и с какъв актив и пасив ще излез-
ем от него.

Ето какво мисля аз. Хората на Земята са страдали мно-
го и още много има да страдат. Само защото още не са раз-
брали закона за правдата, справедливостта и истината.
В ХХІ в. ние трябва да отидем с други мисли и дела.
Не както я карахме досега. Има обща за всички справед-
ливост на Земята, а не е тя тази, която ти смяташ само за
себе си. Когато хората се научат, че има една справедли-
вост, една истина равна за всички… Такава е повелята на
идващия ХХІ век. Затова горе, на Марс, на Венера и на ко-
ято и да е друга планета е друго. Там няма войни, вражди. Там има хармония. Затова хората от Шестата раса, която
ще дойде и е започнала да идва, ще бъдат други, не както
сега – само да се ръгат, трепят, горят и унищожават. Те ще
бъдат с други ценности и морал. С друг, по-висок манта-
литет, разбирания и поведение. Човещината ще бъде на
първо място. Това, което говорим на теория сега, ще бъде
приложено на практика.

А за възможността да се яви на Земята такава Шеста раса ще кажа, че както се е явил гол Адам, както е дошъл, така и другите ще дойдат. От Венера са дошли и сега ще сложат началото на друг живот. За духовните ценности мисля така. Както шовинизмът е враг на патриотизма, така и злото е враг на доброто. Затова всичко трябва да бъде разумно.

Както човек обича себе си, семейството, рода си, така трябва да бъде и към другите. Първо трябва да се осъзнае, че нашата планета по отношение на космоса е една прашинка, а само по отношение на слънцето е колкото грахово зърно. А намерете сега на туй грахово зърно пет материка, пет океана! А, кажете и какво представлява човекът! Един вирус, казвам аз. Вирус на два крака. Щом нашата планета по отношение на другите планети в космоса е една прашинка, то човекът, който сега така безразсъдно живее и я руши, какво е тогава, ако не вирус, а? Кажете ми! В новия век човек трябва да става вече по-разумен, по-скромен и да спазва законите на природата. И не да е високомерен и да смята, че може да победи законите и да върви безнаказано срещу тях. Какво си ти бе? Дългът ти е
да изпълняваш законите и да ги подпомагаш, а не да ги по-
беждаваш. Вирус. Това е равностойно, когато един доктор
си прави опити с епруветка, пълна с вируси. Но някои от
тия вируси като се разлудуват много, докторът заръча на
лаборантката да отдели от тях две лъжички и другите да ги
изхвърли и полее с карбол. Тава сме ние. Като дойде един
потоп – и никой няма да остане.

Ако сега ония, лудите, решат да вършат някои щуро-
тии с атомите и бомбите, дето са ги народили, докъде ще
стигнем? Е, добре, ще погребеш планетата – и каква пол-
за? И както казва Айнщайн: Не знам как ще почне Трета-
та световна война, но знам как ще почне Четвъртата –
отново с камъни и пръчки ще се бият, отново ще подивеем.
Има ли смисъл?!

Ето, това е Шестата раса, която ще донесе разум, хар-
мония и обич. Сега, когато се стигне на Марс и почне да
се опознава космосът, ще се разбере, че там има едно пле-
ме – СЕЛЕНИТЕ се казва. Тези същества със собствените
си ръце могат да се издигат до 200–250 метра. Те са крот-
ки, мили хора като нас. Ето, те това могат.

През 1900 г. учените се чудеха как може да се хвърчи и
когато Циолковски първо пусна балона си, а после и след
опитите му за хвърчила го направиха на луд и мошеник, из-
лезе списание в Петербургската академия. Тогава аз учех там. В това списание ония учени излязоха с апел към ру-
ския народ, цитирам по памет: В нашата родина се е родил
един мошеник – Циолковски – който твърди, че може да се
хвърчи във въздуха. След като цялата Академия се събра и
разисква, намери, че тяло по-тежко от въздуха не може да
лети, обявява всеки, който твърди това, за лъжец, мошеник,
мерзавец. Не го слушайте!

Питам: кой излезе говедо? Че и децата тогава казва-
ха: Може! Те го вярваха, а ония учени глави се изложиха.
Хвърчи се вече и то с какви тежки самолети, цял влак мо-
же да вдигне.

Хората в епохата на Шестата раса още през ХХІ в. ще
си отдъхнат. Това е началото…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.