Семейството – то е спойка, атом (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Семейството е едно атомче. Ако няма атомче, няма
да има организъм. То е спойка. Целият мир е създа-
ден от атоми. Всеки си има място в огромния всемир. Все-
ки има своя задача. Семейството също, то не е създадено
случайно. Както във всеки организъм – може да има вре-
менни нарушения, заболяване… Но щом се лекува – ще
оздравее и семейството ще се развива, ще расте.

Мисля, че днес трябва да се обърне по-голямо внима-
ние на това. Защото и тук много неща сме занемарили.
Римляните и древните гърци са имали специални
брачни училища. Кандидатите за брак са минавали преди
това един курс. Главното е да се знае, че бракът не е заба-
вление. Това е една отговорна школа, където всеки трябва
да се научи как да бъде човек. Да се грижи за децата си,
както за него си. Не само да ги отгледа, а да ги възпита да
бъдат достойни хора и граждани. Жалко е, че това в наше
време го няма. Често пъти, като разговарям с някои мом-
чета, ми казват, че жените им едно яйце не могат да сва-
рят. Семейството е преди всичко отговорност пред себе
си, пред рода или корена си, пред народа си и… пред Бога.

И на момчетата, и на момичетата трябва да се говори, да
се учат и възпитават. Затова и аз в моята книга по народна медицина пиша така: от голямо значение е да се спазват
заветите на Сократ. Имало е такъв случай. Отива при не-
го един племенник и му казва: Вуйчо, искам вече да се оже-
ня. Ти какъв съвет ще ми дадеш? Сократ му отговаря: Ще
ти дам, но да го помниш. Седни сега до мен, вземи и пиши!
Раздели листа на две и от едната страна пиши какви ка-
чества трябва да търсиш у жената и тя какви качества
трябва да търси у мъжа, преди да се съберат в семейство.
За ДОБРОТА – тури единица, за КРАСОТА – нула, за ДО-
МАКИНСТВО – нула и тъй нататък, и тъй нататък.

ДОБРОТАТА Е НА ПЪРВО МЯСТО. Запомни, че ако до-
бротата я няма, каквито и високи и по-ниски оценки сла-
гаш на другите качества, семейната магия няма да стане.
Ти не се жениш за ден-два и прочее. Жениш се да изпълниш
дълга си към СВОЕТО СЕМЕЙСТВО. А това означава и
към род, родина, човечество. Семейството е велика цел и ве-
лика школа. Това от мен да го знаеш. И когато те питат
защо си на земята, да можеш да им отговориш: Да не съм
паразит, пияница, развратник, а да изпълня дълга си с чест
и да съм горд с това. Ще се търпите и шлайфате като два
камъка. Ще се изглаждате…

Такъв съвет е дал Сократ. Чел съм го някъде. Мъдър,
голям дух е бил той. Ето, ние с моята жена вече 61 години
си живеем в сговор. И ако е рекъл Господ, и още ще сме
заедно. В разбирателство и в сговор.

Чувал съм много млади мъже да се хвалят, че им е до-
бре да са ергени, да си ергенуват. Цял живот ли? – питам.
Защо? – ми отговарят – По-весело е така, по-безгрижно.
За мен ергенът и несемейната жена са като половин
човек, като еднокраки. А върви хубаво с един крак! Все с
патерици ли ще се крепиш? Семейството е велик закон за дълга към живота и природата, която те е създала.

Аз ще си отида спокоен, че съм изпълнил този дълг. Имам двама сина и една дъщеря – художничка. Също и внуци. Благодаря на Бога. Е, сега времената са други. Баща ми е имал десет деца. Когато през Балканската война събирахме войнишкия набор, идват момчетата и ни казват, че вкъщи остават много деца. А сега, в днешния дом, само по едно, най-много са по две. Само циганите не ги знаят своите и не могат да ги преброят. Ама, ние циганска държава ли искаме да правим? – питам!

В миналото французите винаги побеждаваха Германия. Но, когато през 1944 г. при немската окупация французите изгубиха войната, от Камарата искат отчет от министъра за причините. Тогава министърът на войната му отговаря:

Френската армия беше победена не от германците, а от германките. Всяка германка има по 8–10 деца, а нашите жени – само по 1–2. Те ни победиха. Помислете добре за това и ще видите, че е така. Митеран проумя и тръгна първо да поправи тази грешка, като повиши раждаемостта на населението и създаде добри условия на френските жени – да раждат и отглеждат повече деца, да възпитават и ги правят умни, достойни и полезни за народа си хора. Това е поуката. Но кой да се учи от нея?…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.