Послепис (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Сигурно се е случвало и на вас, уважаеми читатели,
след време отново да прочетете или прослушате някакъв
текст, който е оставил дълбока следа в съзнанието ви. И то-
гава неминуемо се пораждат у вас нови чувства, размисли и
прозрения. Това преживяване е различно при всеки човек.
Но новият прочит винаги ни изпълва с дълбока благодар-
ност, че сме имали сетива и шанса да не го пропуснем.

Сега, след 28 години от деня, в който се срещнах с при-
родолечителя Петър Димков, отново разбирам с какъв це-
нен подарък ме е дарила съдбата. В онези догматични, де-
магогски и враждебни към човека години това наистина е
било рядък късмет. Не зная как другояче да изразя съжале-
нието си за вредите, нанесени ни от онази войнстваща без-
духовност, с която България и всички ние бяхме орисани.
Така беше… – казваше често Лечителя след повечето
от отговорите на въпросите ми.

Сега, когато и вие имате възможност да се запознаете
с откровенията чрез книгата, която ви предлагам, се на-
дявам сами да почувствате това. Автентичният прочит на
нашия разговор тогава (а и чувайки гласа му от приложе-
ния към книгата дигитален запис) ще ви помогне да ос-
мислите думите и посланията от последното и най-дълго по времетраене интервю на Петър Димков (което се пази
в „Златния фонд“ на БНР).

Освен Така беше… той често повтаряше и израза То-
ва е…

Заимствам тези му думи, за да кажа накрая и аз: То-
ва е и от мен. Направих каквото можах със скромните си
възможности.

Ще съм радостна, ако книгата ми с автентичната непод-
правена истина за преживяното и премисленото от Чове-
колюбеца, Лечителя и Мъдреца Петър Димков бъде приета
подобаващо от читателите. Защото тази искрена изповед бе
изречена с много болка, вяра в доброто и правото за все-
ки от нас на човешки живот в родината му. Защото нашият
народ има славно минало, голям интелектуален и духовен
потенциал, висока нравственост и добродетели, въпреки
жестоките предизвикателства и поражения на времето.
Защото този народ заслужава по-добра съдба.

Нека това бъде и моята благодарност към делото на
природолечителя Петър Димков. Благодарност и за въз-
можността, която ми даде чрез разговора ни тогава, сега
пък аз да направя достояние на вас, уважаеми читатели,
неговите ОТКРОВЕНИЯ.

Позволявам си накрая да повторя думите на Свети
Иоан Богослов, които избрах за мото на книгата: Блажен
е онзи, който чете , и ония, които слушат думите на про-
рочеството и пазят писаното от него… (Откр. 1:3).
Иска ми се да добавя, че корените на истината са дъл-
боки и живи. И нека всички помагаме тя – святата исти-
на – да пребъде!“

Авторката

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.