Из публикуваното от авторката (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

Юбилейно предаване по случай „1300 години Бъл-
гария“ по програмите на Българското Национално
Радио (радиоавтопортрет на лечителя Петър Дим-
ков):
„НИЕ, БЪЛГАРИТЕ“ – 19 май 1981 г., програма
„Христо Ботев“, 20 мин.
„НИЕ, БЪЛГАРИТЕ“ – 1 май 1981 г., програма
„Хоризонт“, 7 мин.

▷ Боговете на природолечителя Петър Димков –
ШЕСТАТА РАСА – в. „Орбита“, 18 май 1991 г., бр.
11. (непубликувана хипотеза на природолечителя П.
Димков).

▷ – в. „Учителско дело“ София, Живот като легенда
22–28 февруари 1995 г., бр. 7.

▷ – в. „Кураж и Петър Димков – живот като легенда
дълголетие“, София, 5-11 май, 2004 г., бр. 6.

▷ Посланията на духовния Учител и Лечител Пе-
тър Димков – в. „Втора младост“, София, 18 декем-
ври 2006 г.

▷ Шестата раса? Тя иде. Ще дойде! – Петър Димков
за един необикновен и непознат свят – в. „Родово
имение“, юбилеен брой за 120 год. от рождението на Петър Димков, декември 2006 г., НГИК „П.Димков“,
„Родово имение“, клуб „Приятели на Рьорих“.

▷ в книгата „Петър Димков, добре Авторски текстове
познатият… непознат“ на Н. Кафтанджиев, С., 2004
г. (№ 170, 171 – Извори и бележки).

▷ Моята първа и единствена среща с него – Сбор-
ник „Слънчевият човек – спомени за Петър Димков,
книга първа“, изд. ХРИКЕР, 2006, с. 71.

▷ към книгата на Веселин Стоянов Авторски текст
„Петър Димков – Воинът, Лечителят, Европеецът“,
София, 2006, с. 73.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.