Трудове на Петър Димков (Откровено – Петър Димков)

Откровено е книгата по интервюто на Магдалена Асенова с Петър Димков, когато той е на преклонна 95 годишна възраст.

1931 Практически съвети за правилно лекуване по
метода на Луи Куне. Част І, 125 с.
Как да си съставим план за лекуване по
книгата „Практически съвети за правилно
лекуване по метода на Луи Куне“, 23 с.

1933 Наръчник по природно лекуване и живеене
(Второ допълнено и преработено издание на
първия му труд):
– Част първа, 271 с., с ил.
– Част втора, 272-542 с., с ил. и табл.

1934 – Част трета и четвърта, 543-1090 с., с
ил. и табл.

1935 Трето издание на същия труд в 3 тома. Стара
Загора.

1939 Четвърто коренно преработено и допълнено
издание в три тома, София, Факел:
– Част първа, 651 с., с ил.
– Част втора, 878 с., с ил.
– Част трета, 512 с., с ил. и табл.

1977–1979 Българска народна медицина.
Природолечение и природосъобразен живот в три тома. С. БАН.

1991-1993 Второ стереотипно издание на Българска
народна медицина. Природолечение и
природосъобразен живот. С. БАН.

1995 Хигиена и лекуване на душата – новият
човек, творец на съдбата си. Варна, Алфиола.

1998 Молитвеник. Молитви за всеки ден, изцеление
и здраве, за ограждане против бесове и
духове, против черна магия, за изпълнение на
добри пожелания, символи на Новото учение,
Библията и Корана. С., Астрала.

1999 Очна диагноза. С., Астрала, 331 с.

2001 Българска народна медицина. Т. І и ІІ. С.,
Астрала.
Хигиена и лекуване на душата. С., Астрала,
480 с.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.